Tổng quan lưu lượng truy cập Traffic tradingview.com

Tổng quan lưu lượng truy cập Traffic tradingview.com

tradingview.com

Tổng lưu lượng truy cập Traffic trên máy tính để bàn và thiết bị di động tradingview.com

Tổng số lượt truy cập mỗi tháng: 193081606
Thời lượng truy cập trung bình: 00:03:56
Lượt truy cập trang: 2.536
Tỷ lệ thoát: 54.04%

Lưu lượng truy cập theo quốc gia

India: 23552824 / 12.2%
United States: 19936198 / 10.33%
Turkey: 10152552 / 5.26%
Russian Federation: 9348896 / 4.84%
United Kingdom: 7312353 / 3.79%
Other: 122761285 / 63.58%

Lưu lượng truy cập theo nguồn

Search Ads: 50608 / 0.03%
Organic Search: 21822172 / 11.3%
Social: 7863621 / 4.07%
Direct: 157845500 / 81.75%
Mail: 3310563 / 1.71%
Referral: 2100563 / 1.09%

5 từ khóa không phải trả tiền hàng đầu

tradingview: 8226579 / 37.7%
trading view: 1416537 / 6.49%
tradeview: 337292 / 1.55%
tradingview chart: 186184 / 0.85%
трейдингвью: 180749 / 0.83%

Socials

Youtube: 4677010 / 59.48%
Twitter: 1182831 / 15.04%
Facebook: 693302 / 8.82%
WhatsApp Webapp: 442133 / 5.62%
Reddit: 237211 / 3.02%
Youtube: 4677010 / 59.48%
Twitter: 1182831 / 15.04%
Facebook: 693302 / 8.82%
WhatsApp Webapp: 442133 / 5.62%
Reddit: 237211 / 3.02%