Top 100 trường Đại học Mỹ hàng đầu bạn nên tìm hiểu

Top 100 trường Đại học Mỹ

Trường đại học hoặc cao đẳng bạn chọn tại Mỹ theo học có thể có tác động lớn đến phần còn lại của cuộc đời bạn, vì vậy có lẽ bạn nên thực hiện một số nghiên cứu trước. Để hỗ trợ quá trình này, DiziBrand đã biên soạn bảng xếp hạng Top 100 trường Đại học Mỹ hàng đầu. Chúng tôi cũng đã chia nhỏ danh sách đầy đủ các trường đại học hàng đầu của Mỹ theo tiểu bang, vì vậy bạn có thể tìm thấy một điểm đến du học hàng đầu gần nhà (và có thể hợp lý hơn so với các lựa chọn đắt tiền ngoài tiểu bang).

Top 100 trường Đại học Mỹ
Thứ hạngTên trường
1Đại Học Harvard
2Đại Học Stanford
3Viện Công Nghệ Massachusetts (Mit)
4Đại Học California Berkeley (Ucb)
5Đại Học California, Los Angeles (Ucla)
6Đại Học Yale
7Đại Học Columbia
8Trường Đại Học Princeton
9Đại Học New York (Nyu)
10Đại Học Pennsylvania
11Đại Học Chicago
12Đại Học Cornell
13Đại Học Duke
14Đại Học Johns Hopkins
15Đại Học Nam California
16Trường Đại Học Northwestern
17Đại Học Carnegie Mellon
18Đại Học Michigan 
19Đại Học Brown
20Đại Học Boston
21Viện Công Nghệ California (Caltech)
22Đại Học Emory
23Đại Học Rice
24Đại Học Washington, Seattle
25Đại Học Washington Ở St. Louis
26Đại Học Georgetown
27Đại Học California, San Diego (Ucsd)
28Đại Học Vanderbilt
29Đại Học Texas Ở Austin
30Đại Học Illinois Tại Urbana-Champaign
31Đại Học Rochester
32Trường Cao Đẳng Dartmouth
33Đại Học Bắc Carolina, Chapel Hill
34Đại Học California, Davis (Ucd)
35Đại Học Florida
36Đại Học Tufts
37Đại Học Illinois, Chicago (Uic)
38Viện Công Nghệ Georgia (Georgia Tech)
39Đại Học Stony Brook
40Trường Đại Học Của Virginia
41Đại Học Case Western Reserve
42Rutgers – Đại Học Bang New Jersey, New Brunswick
43Đại Học California, Santa Barbara (Ucsb)
44Đại Học Bang Pennsylvania, Công Viên Đại Học
45Đại Học George Washington
46Đại Học California, Irvine (Uci)
47Đại Học Notre Dame
48Đại Học Miami
49Đại Học Northeastern
50Đại Học Bang Ohio, Columbus
51Đại Học Tại Buffalo Suny
52Đại Học Maryland, Công Viên Cao Đẳng
53ĐạI HọC Purdue
54Đại Học Minnesota, Thành Phố Đôi
55Cao Đẳng Boston
56Đại Học Bang Michigan
57Đại Học Massachusetts, Amherst
58Đại Học Wisconsin-Madison
59Đại Học Syracuse
60Đại Học Lehigh
61Đại Học Pittsburgh
62Đại Học Bang Arizona, Tempe
63Đại Học Brandeis
64Đại Học Temple
65Đại Học Texas A & M
66Đại Học Arizona
67Đại Học Houston
68Đại Học Binghamton, Suny
69Đại Học Drexel
70Trường Đại Học Bang Bắc Carolina
71Học Viện Bách Khoa Rensselaer
72Đại Học Connecticut
73Đại Học Georgia
74Học Viện Bách Khoa Virginia (Virginia Tech)
75Đại Học New Mexico
76Đại Học Indiana Bloomington
77Đại Học Tulane
78Đại Học Colorado Tại Boulder
79Đại Học Bang Florida
80Đại Học Nam Florida
81Viện Công Nghệ Lllinois
82Đại Học California, Riverside (Ucr)
83Đại Học California, Santa Cruz (Ucsc)
84Đại Học Howard
85Đại Học Texas Dallas
86Đại Học Santa Clara
87Đại Học Wake Forest
88Đại Học Maryland, Hạt Baltimore
89Đại Học Utah
90Đại Học George Mason
91Học Viện Công Nghệ New Jersey (Njit)
92Đại Học Massachusetts, Boston
93Đại Học Kansas
94Đại Học Tại Albany Suny
95Đại Học Bang Oregon
96Đại Học Delaware
97Đại Học Thái Bình Dương
98Rutgers – Đại Học Bang New Jersey, Newark
99Đại Học Hawai’I Tại Manoa
100Đại Học Bang San Diego

Các trường đại học hàng đầu tại Mỹ theo tiểu bang

Alabama – 4

Đại học Alabama, Đại học Auburn, Đại học Alabama Birmingham, Đại học Nam Alabama

Alaska – 2

Đại học Alaska Fairbanks, Đại học Alaska Anchorage

Arizona – 3

Đại học Bang Arizona, Đại học Bang Arizona Tempe, Đại học Arizona

Arkansas – 1

Đại học Arkansas Fayetteville

California – 38

Đại học Stanford, Đại học California, Berkeley (UCB), Đại học California, Los Angeles (UCLA), Đại học Nam California, Viện Công nghệ California (Caltech), Đại học California, San Diego (UCSD), Đại học California, Davis (UCD), Đại học California, Santa Barbara (UCSB), Đại học California, Irvine (UCI), Đại học California, Riverside (UCR), Đại học California, Santa Cruz (UCSC), Đại học Santa Clara, Đại học Thái Bình Dương , Đại học Bang San Diego, Đại học San Francisco, Đại học Bang San Francisco, Đại học Loyola Marymount, Đại học Pepperdine, Đại học Bang San Jose, Đại học San Diego, Đại học Chapman, Đại học Dominicana, Đại học California Lutheran, Đại học Bang California – Fullerton ,Đại học Bách khoa Bang California – Pomona, Đại học Bang California – Los Angeles, Đại học Bang Sonoma, Đại học Redlands, Đại học Bang California – San Marcos, Đại học Bang California Northridge, Đại học Bang California Sacramento, Đại học Bang California, Long Beach, Đại học Bang California, San Bernardino, Saint Marys College of California, University of La Verne, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, California State University – Stanislaus, California State University, Dominguez HillsSan Bernardino, Saint Marys College of California, University of La Verne, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, California State University – Stanislaus, California State University, Dominguez HillsSan Bernardino, Saint Marys College of California, University of La Verne, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, California State University – Stanislaus, California State University, Dominguez Hills

Colorado – 5

Đại học Colorado Boulder, Đại học Colorado Denver, Đại học bang Colorado, Fort Collins, Đại học Denver, Đại học Regis

Connecticut – 5

Đại học Yale, Đại học Connecticut, Đại học Fairfield, Đại học Bridgeport, Đại học Hartford, Đại học Quinnipiac, Đại học New Haven, Đại học bang Western Connecticut

Delaware – 2

Đại học Delaware, Đại học Bang Delaware

Florida – 16

University of Florida, University of Miami, Florida State University, University of South Florida, University of Central Florida, Florida International University, Nova Southeastern University, Rollins College, Stetson University, Florida Atlantic University – Boca Raton, University of North Florida, Florida Agricultural và Đại học Cơ khí, Viện Công nghệ Florida, Đại học Jacksonville, Đại học Lynn, Đại học Tampa

Georgia – 7

Đại học Emory, Học viện Công nghệ Georgia (Georgia Tech), Đại học Georgia, Đại học Bang Georgia, Đại học Georgia Southern, Đại học Bắc Georgia, Đại học Mercer

Guam – 1

Đại học Guam

Hawaii – 3

Đại học Hawai’i tại Mañoa, Đại học Chaminade của Honolulu, Đại học Hawaii Thái Bình Dương

Idaho – 2

Đại học Idaho, Đại học Bang Boise

Illinois – 14 tuổi

Đại học Chicago, Đại học Northwestern, Đại học Illinois tại Urbana-Champaign, Đại học Illinois, Chicago (UIC), Học viện Công nghệ Illinois, Đại học DePaul, Đại học Loyola Chicago, Đại học Dominican, Đại học Bắc Illinois, Đại học Roosevelt, Đại học Western Illinois, Đại học bang Illinois, Đại học Northeastern Illinois, Đại học Illinois, Springfield (UIS)

Indiana – 8

Đại học Purdue, Đại học Notre Dame, Đại học Indiana Bloomington, Đại học Indiana-Đại học Purdue Indianapolis, Đại học Ball State, Đại học Butler, Đại học Evansville, Đại học Valparaiso

Iowa – 2

Đại học Iowa, Đại học bang Iowa

Kansas – 3

Đại học Kansas, Đại học Bang Kansas, Đại học Bang Wichita

Kentucky – 2

Đại học Kentucky, Đại học Louisville

Louisiana – 3

Đại học Tulane, Đại học Bang Louisiana và Cao đẳng Nông nghiệp & Cơ khí, Đại học Xavier của Louisiana

Maine – 1

Đại học Maine

Maryland – 10

Đại học Johns Hopkins, Đại học Maryland, Cao đẳng Park, Đại học Maryland, Hạt Baltimore, Đại học Loyola Maryland, Đại học Bang Morgan, Đại học Notre Dame of Maryland, Đại học Bang Frostburg, Cao đẳng Mount St Mary, Đại học Salisbury, Đại học Towson

Massachusetts – 16

Đại học Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Boston, Đại học Tufts, Đại học Northeastern, Cao đẳng Boston, Đại học Massachusetts, Amherst, Đại học Brandeis, Đại học Massachusetts, Boston, Học viện Bách khoa Worcester, Đại học Bentley, Đại học Clark, Đại học Suffolk , Đại học Simmons, Đại học Massachusetts Lowell, Đại học Massachusetts-Dartmouth

Michigan – 12

Đại học Michigan, Đại học Bang Michigan, Đại học Bang Wayne, Đại học Công nghệ Michigan, Đại học Andrews, Đại học Michigan-Dearborn, Đại học Oakland, Đại học Western Michigan, Đại học Central Michigan, Đại học Công nghệ Lawrence, Đại học Madonna, Đại học Michigan-Flint

Minnesota – 4

Đại học Minnesota Twin Cities, Đại học Saint Thomas, Đại học Augsburg, Đại học Hamline

Mississippi – 2

Đại học Mississippi, Đại học bang Mississippi

Missouri – 7

Đại học Washington ở St. Louis, Đại học Missouri, Columbia, Đại học St. Louis, Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri, Đại học Missouri, Thành phố Kansas, Đại học Missouri Saint Louis, Đại học bang Truman

Montana – 2

Đại học Montana Missoula, Đại học bang Montana – Bozeman

Nebraska – 3

Đại học Nebraska – Lincoln, Đại học Creighton, Đại học Nebraska – Omaha

Nevada – 2

Đại học Nevada – Las Vegas, Đại học Nevada – Reno

New Hampshire – 2

Cao đẳng Dartmouth, Đại học New Hampshire

New Jersey – 11

Đại học Princeton, Rutgers – Đại học Bang New Jersey, New Brunswick, Viện Công nghệ New Jersey (NJIT), Rutgers – Đại học Bang New Jersey, Newark, Viện Công nghệ Stevens, Đại học Rowan, Rutgers, Đại học Bang New Jersey, Camden, The College of New Jersey, Rider University, William Paterson University of New Jersey, Saint Peter’s University

New Mexico – 2

Đại học New Mexico, Viện Khai thác và Công nghệ New Mexico

New York – 42

Đại học Columbia, Đại học New York (NYU), Đại học Cornell, Đại học Rochester, Đại học Stony Brook, Đại học tại Buffalo SUNY, Đại học Syracuse, Đại học Binghamton SUNY, Học viện Bách khoa Rensselaer, Đại học Albany SUNY, Học viện Công nghệ Rochester (RIT), Fordham University, Clarkson University, Baruch College, CUNY, Hunter College, Hofstra University, Pace University – New York, St. Johns University, Yeshiva University, CUNY Queens College, New York Institute of Technology, College of Staten Island CUNY, CUNY City College , Ithaca College, State University of New York at Oswego (SUNY Oswego), SUNY Geneseo, SUNY New Paltz, Adelphi University, Alfred University, CUNY Lehman College, Manhattan College, SUNY Brockport, SUNY Fredonia, SUNY Oneonta, Buffalo State College (SUNY ), Cao đẳng Manhattanville,Cao đẳng Marist, Cao đẳng Nazareth, Đại học Niagara, SUNY Cortland, SUNY Plattsburgh, SUNY Potsdam

Bắc Carolina – 10

Đại học Duke, Đại học Bắc Carolina, Chapel Hill, Đại học Bang North Carolina, Đại học Wake Forest, Đại học Bắc Carolina tại Charlotte, Đại học Elon, Đại học Bắc Carolina tại Greensboro, Đại học Đông Carolina, Đại học bang Appalachian (ASU), Đại học Campbell , Đại học Bắc Carolina tại Wilmington

Bắc Dakota – 2

Đại học Bang North Dakota, Đại học North Dakota

Ohio – 9

Case Western Reserve University, Ohio State University, Columbus, University of Cincinnati, Ohio University, Miami University, University of Dayton, Kent State University, University of Toledo, John Carroll University

Oklahoma – 3

Đại học Oklahoma, Norman, Đại học Bang Oklahoma, Đại học Tulsa

Oregon – 4

Đại học Bang Oregon, Đại học Oregon, Đại học Bang Portland, Đại học Portland

Pennsylvania – 18

Đại học Pennsylvania, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Bang Pennsylvania, Đại học Park, Đại học Lehigh, Đại học Pittsburgh, Đại học Temple, Đại học Drexel, Đại học Villanova, Đại học Scranton, Đại học Immaculata, Đại học La Salle, Đại học Indiana University of Pennsylvania, Đại học Wilkes, Chestnut Hill College, Duquesne University, Eastern University, King’s College, Waynesburg University

Đảo Rhode – 4

Đại học Brown, Đại học Rhode Island, Đại học Bryant, Cao đẳng Providence

Nam Carolina – 3

Đại học Nam Carolina tại Columbia, Đại học Clemson, Cao đẳng Charleston

Nam Dakota – 2

Đại học Bang Nam Dakota, Đại học Nam Dakota

Tennessee – 4

Đại học Vanderbilt, Đại học Tennessee, Knoxville, Đại học Memphis, Đại học Christian Brothers

Texas – 19

Rice University, University of Texas at Austin, Texas A&M University, University of Houston, University of Texas Dallas, Baylor University, University of North Texas, Southern Methodist University, Texas Christian University, Texas Tech University, University of Texas at San Antonio, Texas State University, University of St Thomas – Houston, St. Edward’s University, University of Texas Arlington, Lamar University, Our Lady of the Lake University, Sam Houston State University, University of the Incarnate Word

Utah – 3

Đại học Utah, Đại học Brigham Young-Provo, Đại học bang Utah

Vermont – 1

Đại học Vermont

Virginia – 11

Đại học Virginia, Học viện Bách khoa Virginia (Virginia Tech), Đại học George Mason, Cao đẳng William & Mary, Đại học Virginia Commonwealth, Đại học James Madison, Đại học Marymount, Đại học Old Dominion, Đại học Hampton, Đại học Radford, Đại học Shenandoah

Washington – 7

Đại học Washington, Seattle, Đại học Seattle, Đại học Bang Washington, Đại học Seattle Pacific, Đại học Western Washington, Đại học Gonzaga, Đại học Pacific Lutheran

Washington DC – 5

Đại học Georgetown, Đại học George Washington, Đại học Howard, Đại học Hoa Kỳ, Đại học Công giáo Hoa Kỳ

Tây Virginia – 1

Đại học Tây Virginia

Wisconsin – 5

Đại học Wisconsin-Madison, Đại học Wisconsin Milwaukee, Đại học Marquette, Đại học Wisconsin – Eau Claire, Cao đẳng Carthage

Wyoming – 1

Đại học Wyoming

Lời kết

Hy vọng rằng, bài viết này sẽ giúp bạn quyết định nơi học tập tại Mỹ. Để biết thêm thông tin về các trường đại học Mỹ bạn có thể truy cập trang chủ Đại học để biết thêm chi tiết.