Thủ thư và nhân viên thư viện là gì? Ví dụ các trường có đào tạo thủ thư và nhân viên thư viện là gì?

Thủ thư và nhân viên thư viện là gì?

Thủ thư và nhân viên thư viện là những người thu thập và lưu trữ các tài liệu; ghi lại hoặc cho mượn và thu lại sách báo, tài liệu; lấy và cung cấp thông tin theo yêu cầu. Họ còn được gọi bằng một thuật ngữ khác rộng hơn là người quản lí tài liệu.

Thủ thư và nhân viên thư viện

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

• Tổ chức, phát triển và bảo tồn bộ sưu tập có hệ thống các sách, ấn phẩm định kì, và các tài liệu giấy, âm thanh và hình ảnh.
• Lựa chọn và đề xuất mua lại các sách và các tài liệu in ấn, âm thanh-Shopee mà bán hàng ở những kênh nào bạn cũng cần phải có hình ảnh đẹp, rõ nét, chân thực. Vì hình ảnh khác.
• Tổ chức, phân loại và quản lí hệ thống tài liệu thư viện.
• Tổ chức và quản lí hệ thống đồ vật mượn và mạng lưới thông tin.
• Thu hồi tài liệu và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và người sử dụng khác dựa trên các bộ sưu tập trong thư viện và các hệ thống mạng lưới thông tin.
• Thực hiện nghiên cứu và phân tích, thay đổi các dịch vụ thư viện và thông tin theo những yêu cầu của người sử dụng.
• Chuẩn bị tài liệu và báo cáo học thuật.

Năng lực thiết yếu: Năng lực ngôn ngữ.

Năng lực bổ sung: Năng lực thể chất – cơ khí.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

Đối với tốt nghiệp THCS hoặc tương đương:

• Theo học TC chuyên ngành Thư viện.
• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Đối với tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:

Lựa chọn 1:

• Theo học TC chuyên ngành Thư viện.
• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Lựa chọn 2:

• Theo học CĐ chuyên ngành Khoa học Thư viện.

• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Lựa chọn 3:

• Theo học ĐH chuyên ngành Khoa học Thư viện.
• Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

• Tự động hóa thư viện và xây dựng mạng lưới.
• Thư viện kĩ thuật số.
• Mục lục và tóm tắt.
• Quản lí nội dung.
• Các công cụ công nghệ thông tin.

Ví dụ về nơi làm việc:

• Thư viện các trường ĐH, CĐ.
• Thư viện công cộng hoặc tư nhân.
• Các cơ quan nghiên cứu và phát triển.
• Các doanh nghiệp Thư viện số (sử dụng mạng Internet).

Ví dụ các trường có đào tạo trong nước:

• TC Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng.
• CĐ Ngô Gia Tự – Bắc Giang.
• ĐH Nội vụ Hà Nội.
• ĐH Hùng Vương.
• ĐH Văn Hóa Hà Nội.
• ĐH Văn hóa TpHCM
• CĐ Cần Thơ
• ĐH Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa.
• CĐ Văn hóa Nghệ thuật – Nghệ An
• TC Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam