Thợ lắp ráp là gì? Ví dụ các trường có đào tạo thợ lắp ráp

Thợ lắp ráp là gì?

Thợ lắp ráp là người làm việc trong lĩnh vực sản xuất, chuyên lắp ráp các loại sản phẩm như: lắp ráp máy cơ khí, máy cơ học; lắp ráp thiết bị điện; lắp ráp thiết bị điện tử; lắp ráp các sản phẩm kim loại, cao su, chất dẻo; lắp ráp các sản phẩm gỗ và các sản phẩm liên quan; lắp ráp các sản phẩm bằng giấy, bìa, da…..

Thợ lắp ráp

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

  • Hiểu các tính chất của chất liệu lắp ráp.
  • Lắp ráp và hoàn thiện các sản phẩm theo yêu cầu của từng loại hình công việc như mô tả nghề nêu trên.

Năng lực thiết yếu: Năng lực thể chất – cơ khí.

Năng lực bổ sung: Năng lực hình học màu sắc thiết kế.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

Con đường học tập:

  • Có thể học tại các trung tâm đào tạo của các nhà máy, xí nghiệp liên quan đến công việc lắp ráp cơ bản.
  • Đăng ký học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp về các nghề có liên quan đến lắp ráp sản phẩm.
  • Đăng ký và học trung cấp về lĩnh vực lắp ráp chuyên sâu theo từng nghề hoặc nhóm nghề như lắp ráp trong công nghiệp, lắp ráp điện tử, lắp ráp cơ khí…
  • Học tiếp trung học phổ thông và đăng ký học cao đẳng những ngành như ví dụ trên hoặc học liên thông từ trình độ trung cấp lên.

Lĩnh vực chuyên sâu:     

Chủ yếu liên quan đến lĩnh vực lắp ráp, khi phát triển nghề nghiệp bạn có thể học chuyên sâu hơn và có thể nghiên cứu, sang tạo các loại mẫu mã mới, hướng dẫn hoặc tham gia đào tạo tại các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp.

Ví dụ về nơi làm việc:

  • Các doanh nghiệp lắp ráp.
  • Các xưởng sản xuất, lắp ráp sản phẩm các loại.

Ví dụ các trường có đào tạo:

  • Các doanh nghiệp về sản xuất lắp ráp; trường trung cấp, cao đẳng trong lĩnh vực cơ khí, sản xuất, lắp ráp như ngành sửa chữa lắp ráp thiết bị điện tử, lắp ráp cơ khí, lắp ráp xe máy, ô tô…