sublime-text-la-gi-dizibrand.com

Sublime Text là gì?

Sublime Text là một phần mềm lập trình với đầy đủ tính năng để chỉnh sửa các tệp cục bộ hoặc đoạn code. Nó bao gồm các tính năng khác nhau để chỉnh sửa code giúp các nhà lập trình theo dõi các thay đổi này. Các tính năng khác nhau được Sublime hỗ trợ như sau :

 • Syntax Highlight (Tô sáng cú pháp)
 • Auto Indentation (Tự động thụt lề)
 • File Type Recognition (Nhận dạng loại tệp)
 • Sidebar with files of mentioned directory (Thanh bên với các tập tin của thư mục được đề cập)
 • Macros
 • Plug-in and Packages

Sublime Text được sử dụng Integrated Development Editor (IDE) chương trình chỉnh sửa phát triển tích hợp giống như mã Visual Studio và NetBeans. Phiên bản hiện tại của trình soạn thảo Sublime Text là 3.0 và tương thích với các hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux và MacOS.

Tại sao bạn nên sử dụng Sublime Text?

Khi bạn sử dụng trình soạn thảo văn bản phù hợp, bạn có thể tận hưởng các tính năng phong phú của nó. Sublime Text cung cấp cho người dùng những lợi ích sau:

 • Có khả năng giải quyết các lỗi liên kết.
 • Theo dõi tất cả các tập tin và thư mục để làm việc với.
 • Kết nối với các hệ thống kiểm soát phiên bản như Git, Mercurial.
 • Khả năng giải quyết vấn đề.
 • Giữ kết hợp màu cho sự kết hợp cú pháp.