Screaming-Frog-la-gi-dizibrand

Screaming Frog là chương trình SEO Audit Website, cho phép bạn thu thập toàn bộ dữ liệu một trang web như liên kết, hình ảnh, CSS, robots, sitemap vv… từ góc độ SEO. Về cơ bản, nó cho bạn biết những gì một spider tìm kiếm sẽ nhìn thấy khi nó thu thập dữ liệu một trang web. Thông tin này cho phép bạn nhanh chóng phân tích, audit và đánh giá một trang web từ góc độ SEO.

Phần mềm có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều công việc, bởi vì việc phân tích thủ công từng trang của một trang web lớn có thể rất khó khăn. Chính vì thế Screaming Frog SEO Spider tập hợp dữ liệu để cho phép SEOer đưa ra quyết định sáng suốt.

Screaming Frog SEO Spider là ứng dụng chạy trên hệ điều hành Windows, Mac hoặc Linux.

Tính năng cơ bản Screaming Frog

Tìm liên kết bị hỏng

Thu thập dữ liệu một trang web ngay lập tức và tìm thấy các liên kết bị hỏng (404s) và lỗi máy chủ. Xuất hàng loạt lỗi và URL nguồn để sửa hoặc gửi cho nhà lập trình viên và SEOer.

Phân tích tiêu đề trang & dữ liệu meta

Phân tích tiêu đề trang và meta description trong khi thu thập thông tin và xác định những tiêu đề quá dài, ngắn, thiếu hoặc trùng lặp trên trang web của bạn.

Trích xuất dữ liệu với XPath

Thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ HTML của trang web bằng CSS Path, XPath hoặc regex. Điều này có thể bao gồm các thẻ meta xã hội, tiêu đề bổ sung, giá, SKU hoặc nhiều hơn nữa!

Tạo sơ đồ trang web XML

Nhanh chóng tạo sơ đồ trang web XML và Sơ đồ trang web XML hình ảnh, với cấu hình nâng cao qua các URL để bao gồm, sửa đổi lần cuối, ưu tiên và tần suất thay đổi.

Thu thập dữ liệu trang web JavaScript

Kết xuất các trang web bằng cách sử dụng Chromium WRS tích hợp để thu thập dữ liệu từ trang web và frameworks. Các trang mã nguồn JavaScript như Angular, React và Vue.js.

Chuyển hướng Audit

Tìm các chuyển hướng tạm thời và vĩnh viễn, xác định các chuỗi và vòng lặp chuyển hướng hoặc tải lên danh sách các URL để kiểm tra khi di chuyển trang web.

Kiểm tra nội dung trùng lặp

Kiểm tra các URL trùng lặp chính xác với kiểm tra thuật toán md5, các yếu tố được sao chép một phần như tiêu đề trang, mô tả hoặc tiêu đề và tìm các trang nội dung thấp.

Robots & Directives

Xem các URL bị chặn bởi robot.txt, meta robot hoặc các lệnh X-Robots-Tag, chẳng hạn như ‘noindex, hoặc‘ nofollow, cũng như canonicals và rel = “next” và rel = “prev”

Tích hợp với Google Analytics

Kết nối với API Google Analytics và tìm nạp dữ liệu người dùng, chẳng hạn như phiên hoặc tỷ lệ thoát và chuyển đổi, mục tiêu, giao dịch và doanh thu cho các trang đích chống lại việc thu thập dữ liệu.

Xây dựng kiến ​​trúc trang web trực quan

Đánh giá liên kết nội bộ và cấu trúc URL bằng cách sử dụng thu thập thông tin và sơ đồ thư mục và trực quan hóa trang web biểu đồ cây.

Link download Screaming Frog SEO Spider 11.2 Full Crack

Các bạn tải phần mềm tại đây: https://drive.google.com/file/d/1iAH_alt-JUlw14Gvt04qHcZdNX9ADs0x/view?usp=sharing