[ROI là gì?] Một thuật ngữ quan trọng trong marketing

ROI LÀ GÌ ?

ROI (Return on Investment) (Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư) đo lường khoản lãi hoặc lỗ được tạo ra từ khoản đầu tư so với số tiền đầu tư. ROI thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm và thường được sử dụng cho các quyết định tài chính cá nhân, để so sánh lợi nhuận của công ty hoặc để so sánh hiệu quả của các khoản đầu tư khác nhau.

ROI-la-gi-dizibrand

TÍNH TOÁN VÀ CÔNG THỨC CỦA ROI

Bạn muốn biết làm thế nào để tính toán ROI? Công thức hoàn vốn đầu tư là:

ROI-la-gi-1-dizibrand

ROI = (Lợi nhuận ròng / Chi phí đầu tư) x 100

Tính toán ROI rất linh hoạt và có thể được thao tác cho các mục đích sử dụng khác nhau. Một công ty có thể sử dụng phép tính để so sánh ROI với các khoản đầu tư tiềm năng khác nhau, trong khi một nhà đầu tư có thể sử dụng nó để tính lợi nhuận của cổ phiếu.

Ví dụ, một nhà đầu tư mua cổ phiếu trị giá 1.000 đô la và bán cổ phiếu hai năm sau đó với giá 1.200 đô la. Lợi nhuận ròng từ khoản đầu tư sẽ là 200 đô la và ROI sẽ được tính như sau:

ROI = (200 / 1,000) x 100 = 20%

ROI trong ví dụ trên sẽ là 20%. Việc tính toán có thể được thay đổi bằng cách khấu trừ thuế và phí để có được cách nhìn chính xác hơn về tổng ROI.

[Dễ dàng tính toán lợi tức đầu tư của bạn với máy tính CAGR]

Tính toán tương tự có thể được sử dụng để tính một khoản đầu tư được thực hiện bởi một công ty. Tuy nhiên, việc tính toán phức tạp hơn vì có nhiều đầu vào hơn. Ví dụ, để tìm ra lợi nhuận ròng của một khoản đầu tư, một công ty có thể cần theo dõi chính xác bao nhiêu tiền đã đi vào dự án và thời gian nhân viên làm việc cho nó.

CÁCH TÍNH ROI ( VÍ DỤ KHÁC )

Bởi vì ROI có thể được thực hiện phức tạp hoặc đơn giản như công cụ đo lường muốn, nó có thể được sử dụng bởi nhiều chuyên gia hoặc công ty khác nhau.

Một chuyên gia tiếp thị có thể tính toán ROI của một chiến dịch tiếp thị bằng cách chia doanh thu của chiến dịch cho các chi phí tiếp thị liên quan trực tiếp đến chiến dịch đó.

Vì vậy, nếu bộ phận tiếp thị đã chi tổng cộng 1.000 đô la cho chi phí vật chất và giờ lao động cho chiến dịch và nó tạo ra doanh thu 5.000 đô la trong năm, thì chiến dịch có ROI = 500% – hoặc (5.000 đô la doanh thu / 1.000 đô la chi phí  ) X 100 = 500% ROI.

Một chủ nhà cũng có thể tính toán ROI của một lần cải tạo nhà cụ thể. Giả sử chủ nhà đã chi 30.000 đô la để nâng cấp nhà bếp của họ. Nếu chủ nhà đã thẩm định nhà ngay trước và sau khi cải tạo, và thấy ngôi nhà đã kiếm được 45.000 đô la giá trị, điều đó có nghĩa là việc cải tạo mang lại ROI 50% – hoặc (15.000 đô la lợi nhuận / 30.000 đô la chi phí) X 100 = 50%  ROI.

MỘT ROI TỐT LÀ GÌ?

ROI là một trong những tỷ lệ lợi nhuận được sử dụng nhiều nhất vì tính linh hoạt của nó. Một trong những nhược điểm của tính toán ROI là có thể bị thao túng, do đó kết quả có thể khác nhau giữa những người dùng. Khi sử dụng ROI để so sánh các khoản đầu tư, điều quan trọng là sử dụng cùng các đầu vào để có được sự so sánh chính xác.

Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là tính toán ROI cơ bản không mất thời gian để xem xét. Rõ ràng, mong muốn nhận được lợi nhuận + 15% sau một năm so với hơn hai năm.

VÌ SAO ROI LẠI QUAN TRỌNG?

Tính toán ROI có thể giúp bạn hiểu những gì hoạt động và không hoạt động trong doanh nghiệp để bạn có thể thay đổi. Nếu quảng cáo PPC của bạn không tạo ra lợi nhuận, thì bạn đang mất tiền. Biết rằng sau đó sẽ nhắc bạn thay đổi quảng cáo để cải thiện ROI hoặc bỏ tất cả lại với nhau.

ROI-la-gi-2-dizibrand

Điều này cũng đúng khi tính ROI thời gian của bạn. Biết được thời gian chuyển thành thu nhập tốt như thế nào có thể cung cấp thông tin cần để thực hiện thay đổi, vì vậy bạn có thể làm việc 30 giờ một tuần và kiếm được 25 đô la mỗi giờ mà không mất thu nhập. Tất nhiên, bắt đầu, bạn có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và không có kết quả, nhưng mục tiêu là thay đổi điều đó;  để có thể làm việc ít hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TÍNH ROI GIỮA NHIỀU KHOẢN ĐẦU TƯ?

Tính toán ROI điển hình cho thấy tổng vốn đầu tư mang lại bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu so sánh ROI từ hai khoản đầu tư trở lên, thì thời gian cần thiết để thực hiện một khoản hoàn vốn nhất định cũng có vấn đề.

Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư đang so sánh ROI từ hai khoản đầu tư khác nhau. Nhà đầu tư đã mua số cổ phiếu trị giá 1.000 đô la trong ABC Corp và bán chúng với giá 1.400 đô la hai năm sau đó với ROI 40% – đó là (Lợi nhuận ròng / Đầu tư gốc) X 100 = (400 đô la / 1.000 đô la) X 100 = 40%.

Sau đó, hãy nói rằng nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trị giá 5.000 đô la trong XYZ Corp và bán chúng với giá 7.500 đô la 5 năm sau đó, với ROI là 50% – đó là (2.500 đô la / 5.000 đô la) X 100 = 50%.

Thoạt nhìn, dường như khoản đầu tư của XYZ Corp mang lại ROI cao hơn. Nhưng khi thời gian được xem xét, kết quả là khác nhau.

Khoản đầu tư vào ABC Corp đã trả lại 40% trong 2 năm, trong khi khoản đầu tư vào XYZ Corp đã trả lại 50% trong 5 năm. Nếu chúng ta chia mỗi khoản lãi đó cho thời hạn tương ứng, điều đó có nghĩa là khoản đầu tư của ABC Corp đã trả lại 20% trên cơ sở hàng năm (20% / 2 năm) và khoản đầu tư của XYZ Corp chỉ trả lại 10% trên cơ sở hàng năm (50%  / 10 năm).

Nói cách khác, mặc dù khoản đầu tư vào XYZ Corp đã tạo ra nhiều lợi nhuận tổng thể, khoản đầu tư của ABC Corp tạo ra ROI hàng năm cao hơn.

[Tính lợi tức đầu tư hàng năm với Máy tính CAGR]

CÓ CÁCH NÀO ĐỂ TÍNH LỢI NHUẬN NGOÀI ROI KHÔNG? 

Có, tùy thuộc vào biến nào bạn muốn được xem xét, có nhiều cách chính xác hơn để tính lợi tức đầu tư. Ví dụ: nếu bạn đang tìm cách so sánh lợi nhuận giữa các khoản đầu tư đã trả lại tiền trong các khoảng thời gian khác nhau, thì ROI có thể được chia cho thời gian đầu tư để có tỷ lệ hoàn vốn hàng năm.

Đối với một biện pháp có tính đến nhiều biến số bên ngoài hơn, Tỷ lệ hoàn vốn thực đo lường lợi tức đầu tư sau khi điều chỉnh lạm phát, thuế hoặc các yếu tố bên ngoài khác.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân hoặc các công ty mong muốn hoàn trả dự án trong nhiều năm tới, Giá trị hiện tại ròng (NPV) tìm thấy lợi nhuận kỳ vọng của khoản đầu tư ngày nay dựa trên dự báo dòng tiền trong tương lai (được điều chỉnh theo lạm phát). Nếu chi phí ban đầu của khoản đầu tư vượt quá số tiền dự kiến ​​sẽ kiếm được từ khoản đầu tư sau lạm phát trong vài năm tới, khoản đầu tư có NPV âm và sẽ không tạo ra giá trị.

Các nhà đầu tư hoặc công ty muốn mua lại một công ty khác cũng có thể phân tích ROI của công ty bằng các biến khác nhau thể hiện chi phí đầu tư.

Ví dụ: phép tính Lợi nhuận trên tài sản (Return on Assets)(ROA) cho thấy lợi tức (lợi nhuận) của công ty cho mỗi $1 tài sản mà công ty sở hữu. Trong khi đó, công thức Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity) (ROE) cho thấy một công ty đã trả lại bao nhiêu (lợi nhuận mà nó tạo ra) cho mỗi cổ đông $1 trong vốn chủ sở hữu của công ty.