Nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng là gì? Ví dụ về nơi làm việc nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng

Nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng là gì?

Các doanh nghiệp thường có một tổng đài dịch vụ để giải đáp và hỗ trợ khách hàng được gọi là tổng đài dịch vụ khách hàng. Nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng được đào tạo sử dụng điện thoại để giải đáp cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ cũng như thúc đẩy hỗ trợ việc bán sản phẩm; tạo dựng hình ảnh, thương hiệu… rất cần thiết với mỗi doanh nghiệp.

Nghề nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng

Nhiệm vụ chủ yếu Nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng gồm:

• Phát triển ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp theo yêu cầu của doanh nghiệp, bao gồm cả giọng nói, ngữ điệu, hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp.
• Học về hàng hóa, dịch vụ hay chính sách, các giao dịch tài chính của tổ chức và trả lời các câu hỏi của khách hàng.
• Sử dụng điện thoại đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng.
• Liên lạc với các khách hàng tiềm năng và thu hút sự quan tâm của họ tới một sản phẩm cụ thể bằng cách mô tả cho họ qua điện thoại.
• Theo dõi cuộc trò chuyện qua điện thoại để viết báo cáo, giao nhận thêm thông tin cho khách hàng nếu cần thiết.

Con đường học tập Nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng:

Đối với Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

Lựa chọn 1:

Trải qua khóa huấn luyện kĩ năng nghề và được cấp chứng chỉ.

Lựa chọn 2:

• Theo học TC, CĐ chuyên ngành bất kì tại các trường TC, CĐ, ĐH.
• Có giọng nói, phát âm tốt, tham gia khóa huấn luyện kĩ năng nghề và được cấp chứng chỉ.

Đối với Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Lựa chọn 1:

Trải qua khóa huấn luyện kĩ năng nghề và được cấp chứng chỉ.

Lựa chọn 2:

• Theo học TC, CĐ chuyên ngành bất kì tại các trường TC, CĐ, ĐH.
• Có giọng nói, phát âm tốt, tham gia khóa huấn luyện kĩ năng nghề và được cấp chứng chỉ.

Lĩnh vực chuyên sâu Nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng:

• Dịch vụ khách hàng.
• Phụ trách các loại sản phẩm cụ thể.
• Bán hàng và tiếp thị.

Ví dụ về nơi làm việc Nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng:

• Các trung tâm hỗ trợ khách hàng của các công ty như Điện lực, bưu chính viễn thông, v.v…
• Dịch vụ chăm sóc khách hàng.
• Nhân viên Bán hàng online.

Ví dụ các trường có đào tạo Nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng trong nước:

Khóa đào tạo ngắn hạn của các hãng Viettel, Mobile Phone, Vina Phone, Vietnamobile…