Nhân viên marketing và bán hàng là gì? Con đường học tập của nhân viên marketing và bán hàng

Nhân viên marketing và bán hàng là gì?

Nhân viên marketing và bán hàng trong cửa hàng và tại các cơ sở bán lẻ trực tiếp bán nhiều loại hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng, giới thiệu chức năng và chất lượng hàng hóa và dịch vụ cho khách hiểu.

Nghề nhân viên marketing và bán hàng

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

• Tìm hiểu sản phẩm, giá cả, phương thức giao hàng, bảo hành, cách sử dụng và bảo quản sản phẩm. Tìm hiểu nhu cầu và tư vấn cho khách hàng một cách phù hợp.
• Chứng minh cho khách hàng thấy chất lượng sản phẩm.
• Bán hàng, nhận thanh toán bằng nhiều phương thức (tiền mặt, thẻ, séc…).
• Lập hóa đơn.
• Ghi sổ bán hàng.
• Hỗ trợ quản lí hàng trong kho.
• Sắp xếp và trưng bày hàng hóa.
• Đóng gói hàng bán.
• Ghi lại thông tin khách hàng.

Năng lực thiết yếu: Năng lực ngôn ngữ.

Năng lực bổ sung: Năng làm việc với con người.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

Đối với Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

• Theo học TC chuyên ngành Marketing.
• Có thể học tiếp lên CĐ, ĐH.

Đối với Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Lựa chọn 1:

• Theo học TC chuyên ngành Marketing.
• Có thể học tiếp lên CĐ, ĐH.

Lựa chọn 2:

• Theo học CĐ chuyên ngành Marketing.
• Có thể học tiếp lên ĐH.

Lựa chọn 3:

• Theo học ĐH chuyên ngành Marketing.
• Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

• Trợ giúp bán hàng.
• Phụ trách một quầy, mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng cụ thể (ví dụ: hóa mĩ phẩm, thực phẩm đông lạnh, sữa…).
• Giới thiệu sản phẩm.

Ví dụ về nơi làm việc:

• Tất cả các cửa hàng.
• Trung tâm thương mại.
• Điểm bán hàng.
• Các siêu thị.
• Bán hàng trên mạng.

Ví dụ các trường có đào tạo trong nước:

• CĐ Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội.
• ĐH Kinh tế Quốc Dân.
• CĐ Kinh tế – Tài chính Vĩnh Long;TC Tin học Kinh tế Sài Gòn.
• ĐH Cần Thơ.
• TC Kinh tế – Du lịch Duy Tân.
• CĐ Phương Đông – Đà Nẵng.
• ĐH Đà Nẵng – ĐH Kinh tế.