Nhà sử học là gì? Nhiệm vụ chủ yếu của nhà sử học là gì?

Nhà sử học là gì?

Nhà sử học cho chúng ta biết về quá khứ nhờ tiến hành nghiên cứu và mô tả hoạt động của con người trong quá khứ, như lịch sử của cộng đồng, quốc gia, doanh nghiệp, các thời kì và sự kiện cụ thể, các cá nhân và ý tưởng… Nhờ có các tư liệu lịch sử mà chúng ta có thể hiểu hiện tại và hoạch định tương lai.

Nhà sử học

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

• Kiểm tra thông tin về những gì xảy ra trong quá khứ bằng cách nghiên cứu các tác phẩm của nhà sử học đi trước.
• Truyền đạt thông tin về lịch sử cho học sinh, sinh viên.
• Kiểm tra bản gốc của các nhật kí, bản thảo, lưu trữ, báo cáo, thống kê, hiện vật, thư từ, báo, tạp chí và các tập san để tạo ra một bức tranh về một thời kì cụ thể.
• Liên kết thông tin từ các giai đoạn khác nhau để phát triển một ý tưởng hoàn chỉnh hơn về các sự kiện, đời sống con người.
• Ghi lại các kết quả và phát hiện dưới hình thức báo cáo, sách, bài báo và phổ
biến qua các cuộc triển lãm, bảo tàng.
• Sử dụng dữ liệu nghiên cứu và các nguyên tắc lí thuyết để khuyến khích cổ vũ sự phát triển hài hòa về xã hội, tâm lí, tình cảm của cả cá nhân và nhóm người.

Năng lực thiết yếu: Năng lực ngôn ngữ.

Năng lực bổ sung: Năng lực làm việc với con người.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

• Theo học ĐH Sư phạm chuyên ngành Lịch sử.
• Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

• Các thời kì, triều đại trong lịch sử Việt Nam (ví dụ: triều Trần, triều
Lê, triều Nguyễn).
• Các nhân vật lịch sử cụ thể VN và TG (ví dụ: Trần Hưng Đạo, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Lê Nin…).
• Các sự kiện lịch sử VN và TG (ví dụ: các cuộc cách mạng, chiến
tranh, hiệp ước hòa bình, dịch bệnh lớn trong lịch sử).
• Liên kết với các môn khoa học khác như kinh tế học, nhân chủng học hay xã hội
học.
• Lịch sử các quốc gia, khu vực địa lí, theo thời gian (ví dụ: lịch sử Việt Nam, lịch sử châu Âu…) – Lịch sử VN, Lịch sử thế giới (cận đại, trung đại…)

Ví dụ về nơi làm việc:

• Dạy học trong các cơ sở giáo dục.
• Các tổ chức tình nguyện.
• Các cơ quan chính phủ.
• Các tổ chức quốc tế.
• Các nhóm nghiên cứu hành vi của con người.
• Các viện bảo tàng.
• Cơ quan lưu trữ.

Ví dụ các trường có đào tạo trong nước:

• ĐHQG Hà Nội – ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn.
• ĐH Thái Nguyên – ĐH Sư phạm.
• ĐH Sư phạm Hà Nội.
• ĐHQG TpHCM – ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn.
• ĐH Đồng Tháp.
• ĐH Sư phạm TpHCM.
• ĐH Huế – ĐH Khoa học.
• ĐH Quảng Bình.