Nhà nông học là gì? ví dụ về các trường có đào tạo nhà nông học

Nhà nông học là gì?

Nông nghiệp là khoa học và cũng là nghệ thuật về nuôi trồng cây cối, vật nuôi trong các nông trại. Nghề làm vườn cũng là một nhánh thuộc ngành nông nghiệp, liên quan tới các loại cây ăn quả, các loại hạt, rau, hoa và cây cảnh trong vườn hoặc vườn cây ăn quả. Dựa vào nguyên tắc hóa sinh, vi sinh học, di truyền học và các khoa học khác, nhà nông học tham gia nghiên cứu và phát triển các ứng dụng về các lĩnh vực nông nghiệp khác nhau.

Nhà nông học

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

 • Phát triển kĩ thuật sản xuất (ví dụ như quản lí thủy lợi).
 • Nâng cao năng suất nông nghiệp về số lượng và chất lượng (ví dụ như lựa chọn các giống cây trồng có khả năng chống chịu hạn hán, phát triển các loại thuốc trừ sâu mới, công nghệ cảm ứng, các mô hình mô phỏng sự phát triển cây trồng, kĩ thuật nuôi cấy tế bào trong ống nghiệm).
 • Biến đổi các sản phẩm chủ yếu thành sản phẩm đầu ra (ví dụ như sản xuất, bảo quản và đóng gói các sản phẩm sữa).
 • Khắc phục các tác động bất lợi của môi trường (ví dụ như sâu bệnh, suy thoái đất, xử lí sinh học).

Năng lực thiết yếu: Năng lực phân tích – logic.

Năng lực bổ sung: Năng lực thể chất – cơ khí.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

Lựa chọn 1:

 • Theo học CĐ chuyên ngành liên quan.
 • Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Lựa chọn 2:

 • Theo học ĐH chuyên ngành liên quan.
 • Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

 • Nông nghiệp.
 • Khuyến nông.
 • Chăn nuôi.
 • Nông học.
 • Khoa học cây trồng.
 • Bảo vệ thực vật.
 • Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan.
 • Kinh doanh nông nghiệp.
 • Kinh tế nông nghiệp.
 • Phát triển nông thôn.

Ví dụ về nơi làm việc:

 • Làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp phát triển máy móc thiết bị nông nghiệp, phương pháp chế biến thực phẩm, phân bón, thuốc trừ sâu, nâng cao số lượng và chất lượng cây trồng và vật nuôi.
 • Chuyên gia về trang trại như vườn cây ăn quả, cà phê, trang trại gia cầm…
 • Làm việc với các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực quản lí nông nghiệp.
 • Làm công tác nghiên cứu giảng dạy trong các trường ĐH, CĐ, TC.

Ví dụ các trường có đào tạo trong nước:

 • CĐN Nông lâm Đông Bắc.
 • CĐ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bắc Bộ.
 • HV Nông nghiệp Hà Nội.
 • ĐH Thái Nguyên – ĐH Nông lâm.
 • ĐH Lâm nghiệp.
 • ĐH Hải Phòng.
 • CĐN Cơ điện – Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ.
 • CĐ Kinh tế kĩ thuật Nghệ An.
 • ĐH Nông Lâm – ĐH Huế.
 • CĐN Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ.
 • CĐ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Trung Bộ.
 • ĐH Nông Lâm TpHCM.
 • ĐH Cần Thơ