Nhà khí tượng học là gì? Ví dụ về các trường có đào tạo nghề nhà khí tượng học

Nhà khí tượng học là gì?

Nhà khí tượng học tiến hành nghiên cứu, cải tiến hoặc phát triển các khái niệm, lí thuyết và phương pháp hoạt động liên quan đến các thành phần, cấu trúc và những biến đổi của bầu khí quyển. Họ dự báo thời tiết một cách chi tiết hoặc dài hạn để sử dụng trong ngành hàng không, vận tải biển, nông nghiệp và thông tin đại chúng.

Nhà khí tượng học

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

• Nghiên cứu, cải tiến và phát triển các khái niệm, học thuyết và phương pháp hoạt động liên quan tới thành phần cấu tạo, cấu trúc và các động lực học của khí quyển.
• Thu thập dữ liệu về hướng và tốc độ chuyển động của không khí, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm và các hiện tượng khác như sự hình thành mây và mưa, nhiễu điện từ hoặc bức xạ năng lượng mặt trời.
• Nghiên cứu dữ liệu này để chuẩn bị các bản đồ và dự báo thời tiết.
• Tiến hành thí nghiệm về phát tán sương, tạo mưa và các dạng kiểm soát thời tiết khác.
• Chuẩn bị các tài liệu và báo cáo khoa học.
• Giám sát và chỉ đạo những người cùng làm việc.

Năng lực thiết yếu: Năng lực phân tích – logic.

Năng lực bổ sung: Năng lực thể chất, cơ khí.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

• Theo học ĐH chuyên ngành Khí tượng học.
• Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

• Khí tượng học.

Ví dụ về nơi làm việc:

• Các Đài, Trạm, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn.
• Các công ty thủy điện, thủy lợi.
• Các viện nghiên cứu, Trung tâm Môi trường.
• Các cơ quan thuộc Bộ TN&MT (gồm các đơn vị thuộc Trung tâm khí
tượng thủy văn quốc gia, Viện khoa học KTTV và Môi trường), Bộ NN&PTNT, Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Công nghiệp, Viện nghiên cứu kĩ thuật Bảo hộ Lao động,… và cả các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực tin học, tính toán liên quan tới KTTV.

Ví dụ các trường có đào tạo trong nước:

• ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội.
• ĐHQG Hà Nội – ĐH Khoa học Tự nhiên.
• ĐH Tài nguyên và Môi trường TpHCM.