Nhà báo là gì? Nhiệm vụ chủ yếu nhà giáo là gì?

Nhà báo là gì?

Nhà báo là những người viết, biên tập, sản xuất các ấn phẩm báo chí (truyền hình, phát thanh, báo viết, báo mạng).

Nghề nhà báo

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

• Tìm hiểu, thu thập và trình bày một cách khách quan những thông tin quan trọng bằng từ ngữ, hình ảnh, âm thanh theo cách công chúng dễ đọc, dễ hiểu.
• Một số nhà báo có thể biên tập thông tin, viết bình luận, phân tích chuyên sâu về một vấn đề công chúng quan tâm.
• Vấn đề thời sự nóng.
• Trong một số trường hợp, nhà báo có thể điều tra tường tận (như thám tử) về một vấn đề được quan tâm, thông thường liên quan đến hành vi phạm tội, gian lận và tham nhũng.

Năng lực thiết yếu: Năng lực ngôn ngữ.

Năng lực bổ sung: Năng lực làm việc với con người.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

Đối với tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

• Theo học TC chuyên ngành Báo chí.
• Theo học ĐH liên thông chuyên ngành Báo chí.
• Đạt đủ điều kiện và được cấp thẻ nhà báo.
• Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Đối với tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Lựa chọn 1:

• Theo học CĐ chuyên ngành Báo chí.
• Theo học ĐH liên thông chuyên ngành Báo chí.
• Đạt đủ điều kiện và được cấp thẻ nhà báo.
• Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

• Báo điện tử.
• Báo thời trang.
• Báo ảnh.
• Báo in.
• Báo thể thao.
• Tranh biếm họa hoặc minh họa cho báo chí.

Ví dụ về nơi làm việc:

• Tòa soạn các loại Báo viết.
• Các loại Tạp chí.
• Văn phòng thông tin báo chí.
• Báo mạng, các đài truyền hình và đài phát thanh.

Ví dụ các trường có đào tạo trong nước:

• TC Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương.
• CĐ Phát thanh – Truyền hình.
• ĐHQG Hà Nội – ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn.
• HV Báo chí Tuyên truyền.
• ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
• CĐ Phát thanh – Truyền hình II.
• ĐHQG TpHCM – ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn.