Ngôn ngữ học là gì? Ví dụ về nơi làm việc nhà ngôn ngữ học?

Ngôn ngữ học là gì?

Ngôn ngữ học nghiên cứu các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ nào đó, chẳng hạn như ngữ âm, ngữ nghĩa và chữ viết. Ở góc độ khác, nghề này liên quan tới việc học và sử dụng thành thạo một ngôn ngữ cụ thể. Để trở thành một nhà ngôn ngữ học cần phải tìm hiểu về các thành phần cơ bản của ngôn ngữ. Ngoài ra, học một ngôn ngữ cụ thể thì bạn có thể trở thành một người biên dịch, phiên dịch hoặc giáo viên ngôn ngữ.

Nhà ngôn ngữ học

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

Nhà ngôn ngữ học có thể làm nhiều chuyên môn khác nhau. Mỗi chuyên môn có một số nhiệm vụ như:

• Nghiên cứu để hiểu nguồn gốc lịch sử của ngôn ngữ.
• Tìm hiểu và trình bày bằng văn bản những hiểu biết về các khía cạnh ngữ âm (nói) và chữ viết của một ngôn ngữ.
• Tìm hiểu cá tác phẩm văn học viết bằng một ngôn ngữ nào đó.
• Phát triển phương pháp dạy một ngôn ngữ.
• Theo dõi và tìm hiểu quá trình phát triển của ngôn ngữ và mối liên hệ của nó với đời sống đương đại.

Năng lực thiết yếu: Năng lực ngôn ngữ.

Năng lực bổ sung: Năng lực làm việc với con người.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

Lựa chọn 1:

• Theo học CĐ Chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài, Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam, Ngôn ngữ học.
• Theo học ĐH liên thông Chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài, Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam, Ngôn ngữ học.
• Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Lựa chọn 2:

• Theo học ĐH Chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài, Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam, Ngôn ngữ học.
• Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

• Ngôn ngữ học.
• Ngôn ngữ học xã hội.
• Ngôn ngữ học tâm lí.
• Giảng dạy ngôn ngữ.
• Biên dịch và phiên dịch.
• Các rối loạn về khả năng học ngôn ngữ.

Ví dụ về nơi làm việc:

• Phòng ban, khoa, bộ môn của trường ĐH.
• Giáo viên ngoại ngữ.
• Các tổ chức cần người biên dịch, phiên dịch.
• Trung tâm điều trị trẻ em bị rối loạn khả năng học ngôn ngữ.
• Nhà xuất bản.

Ví dụ các trường có đào tạo trong nước:

• ĐHQG Hà Nội – ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn.
• ĐH Hà Nội.
• ĐHQG TpHCM – ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn.