lương nhân viên marketing

Lương nhân viên Marketing bao nhiêu?

Lương nhân viên Marketing Tại các doanh nghiệp hiện nay nhân viên Marketing đóng vai trò quảng bá thương hiệu, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, lập kế hoạch và báo cáo hiệu quả Marketing trong doanh nghiệp. Lương nhân viên Marketing hay chuyên viên Marketing tại … Đọc tiếp

lương chuyên viên thẩm định tín dụng

Lương chuyên viên thẩm định Tín dụng bao nhiêu?

Lương chuyên viên thẩm định Tín dụng Tại các Ngân hàng Thương Mại, tổ chức tín dụng hiện nay chuyên viên thẩm định Tín dụng đóng vai trò liên kết giữa khách hàng có nhu cầu vay vốn với ngân hàng, nhiệm vụ chủ yếu thẩm định tài sản bảo đảm, quản lý hồ sơ … Đọc tiếp

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0