Meta tag là gì? 14 thẻ meta tag phổ biến trong SEO

Meta tag là gì?

Trong HTML, meta tag hoặc phần tử meta là các thẻ được đặt trong phần đầu của mã giúp xác định nội dung của trang web. Ví dụ: Thẻ meta description được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm Internet để hiển thị mô tả về trang Web của bạn. Mỗi phần tử meta phải chứa thẻ mở và đóng <meta>. Các phần dưới đây liệt kê và mô tả các loại thẻ meta khác nhau.

Meta tag là gì

Thẻ meta “Content-Type”

Xác định loại nội dung và bảng mã của trang web như định nghĩa cách hiển thị trang.

Tip
Mặc dù bộ ký tự có thể được chỉ định trong thẻ meta, nhưng nếu bạn có quyền truy cập vào tệp .htaccess, bạn nên xác định nó ở đó thay thế. Theo cách đó, nó không phải được chỉ định trong mỗi trang web.

Thẻ meta “No-cache”

Cho phép trình duyệt Web biết rằng nó không nên lưu trữ trang. Sử dụng thẻ này đảm bảo rằng thông tin mới nhất được hiển thị cho khách truy cập. Chỉ nên sử dụng thẻ này trên một trang thường xuyên được cập nhật vì nó sẽ tăng thời gian tải trang.

Thẻ meta “Audience”

Được sử dụng để kiểm soát độ tuổi của người xem có thể truy cập trang. Thẻ meta này không quan trọng, nhưng có thể hữu ích cho bất kỳ trang nào liên quan đến nhạy cảm người lớn.

Thẻ meta “Author”

Mô tả của tác giả của trang.

Thẻ meta “Content-Language”

Ngôn ngữ trang được viết, trong trường hợp này là tiếng Anh. Ngày nay, thẻ này có thể được bỏ qua nếu bạn phân loại ngôn ngữ trong thẻ HTML. Ví dụ: ở đầu trang của bạn.

Thẻ meta “Description”

Thẻ meta description bao gồm mô tả thông tin trên trang web. Thẻ meta description là một trong những thẻ quan trọng nhất, dòng này là một trong những yếu tố để một công cụ tìm kiếm sử dụng để xếp hạng trang web trong kết quả tìm kiếm. Độ dài mô tả phải nằm trong khoảng từ 150 đến 160 ký tự.

Thẻ meta “Generator”

Phần mềm được sử dụng để tạo trang web.

Thẻ meta “Keywords”

Các từ khóa được phân tách bằng dấu phẩy giúp mô tả những gì trang web chứa nội dung cần thiết nhất. Nếu bạn lạm dụng nhiều vào thẻ này thì công cụ tìm kiếm bao gồm Google không còn nhìn vào các từ khóa đó. Nhiều trang web hiện nay không còn dùng thẻ meta từ khóa này nữa.

Thẻ meta “Page-type”

Dòng này thể hiện loại trang, được sử dụng bởi một số công cụ tìm kiếm.

Thẻ meta “Page-topic”

Chủ đề của trang, được sử dụng bởi một số công cụ tìm kiếm. Không phải tất cả các trang đều dùng thẻ này.

Thẻ meta “ProgID”

Chương trình sử dụng để chỉnh sửa các tập tin.

Thẻ meta “Publisher”

Các nhà xuất bản bài viết.

Thẻ meta “Revisit-after”

Cho phép con bọ tìm kiếm biết tần suất lập chỉ mục trang. Bạn nên sử dụng tệp robots.txt thay vì thẻ meta cho phép bọ tìm kiếm truy cập trực tiếp.

Thẻ meta “Robots”

Dòng này cho phép bất kỳ bọ tìm kiếm nào biết lập chỉ mục trang web.

Bạn nên dùng thẻ “metatag” hay “meta tag”?

Từ “thẻ meta” phải là hai từ được phân tách bằng khoảng trắng và không được viết dưới dạng một từ hoặc gạch nối.