Cập nhật mã bưu điện Nam Định mới nhất 2021

Mã bưu điện Nam Định

Danh sách mã bưu điện Nam Định cập nhật đầy đủ và chính xác bao gồm: Thành phố, Thị xã, Huyện. Bạn sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F tìm theo tên địa chỉ tương ứng Zipcode.

Tỉnh / Thành phốMã bưu chính / Zipcode
Mã bưu điện Nam Định7000
Quận / HuyệnMã bưu chính / Zipcode
Huyện Giao Thủy7800
Huyện Hải Hậu7900
Huyện Mỹ Lộc7200
Huyện Nam Trực7500
Huyện Nghĩa Hưng7400
Huyện Trực Ninh7600
Huyện Vụ Bản7250
Huyện Xuân Trường7700
Huyện Ý Yên7300
Thành phố Nam Định7100
Cơ quan gán mãMã bưu chính / Zipcode
BC. Trung tâm tỉnh Nam Định7000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy7001
Ban Tổ chức tỉnh ủy7002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy7003
Ban Dân vận tỉnh ủy7004
Ban Nội chính tỉnh ủy7005
Đảng ủy khối cơ quan7009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy7010
Đảng ủy khối doanh nghiệp7011
Báo Nam Định7016
Hội đồng nhân dân7021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội7030
Tòa án nhân dân tỉnh7035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh7036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân7040
Sở Công Thương7041
Sở Kế hoạch và Đầu tư7042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội7043
Sở Tài chính7045
Sở Thông tin và Truyền thông7046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch7047
Công an tỉnh7049
Sở Nội vụ7051
Sở Tư pháp7052
Sở Giáo dục và Đào tạo7053
Sở Giao thông vận tải7054
Sở Khoa học và Công nghệ7055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn7056
Sở Tài nguyên và Môi trường7057
Sở Xây dựng7058
Sở Y tế7060
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh7061
Ban Dân tộc7062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh7063
Thanh tra tỉnh7064
Trường chính trị tỉnh7065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam7066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh7067
Bảo hiểm xã hội tỉnh7070
Cục Thuế7078
Cục Hải quan7079
Cục Thống kê7080
Kho bạc Nhà nước tỉnh7081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật7085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị7086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật7087
Liên đoàn Lao động tỉnh7088
Hội Nông dân tỉnh7089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh7090
Tỉnh Đoàn7091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh7092
Hội Cựu chiến binh tỉnh7093
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
BC. Trung tâm thành phố Nam Định7100
Thành ủy7101
Hội đồng nhân dân7102
Ủy ban nhân dân7103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc7104
P. Bà Triệu7106
P. Quang Trung7107
P. Nguyễn Du7108
P. Vị Hoàng7109
P. Vị Xuyên7110
P. Trần Tế Xương7111
P. Hạ Long7112
P. Lộc Hạ7113
P. Thống Nhất7114
P. Lộc Vượng7115
P. Cửa Bắc7116
X. Lộc Hoà7117
X. Mỹ Xá7118
P. Trường Thi7119
X. Lộc An7120
P. Trần Quang Khải7121
P. Trần Đăng Ninh7122
P. Văn Miếu7123
P. Năng Tĩnh7124
X. Nam Vân7125
X. Nam Phong7126
P. Cửa Nam7127
P. Phan Đình Phùng7128
P. Trần Hưng Đạo7129
P. Ngô Quyền7130
BCP. Nam Định7150
BC. KHL Nam Định7151
BC. Bà Triệu7152
BC. Nguyễn Du7153
BC. Khu 87154
BC. Lộc Hạ7155
BC. Đường Trường Chinh7156
BC. Giải Phong7157
BC. KCN Hòa Xá7158
BC. Trường Thi7159
BC. Nam Định Ga7160
BC. Nam Vân7161
BC. Đò Quan7162
BC. Hệ 1 Nam Định7199
HUYỆN MỸ LỘC
BC. Trung tâm huyện Mỹ Lộc7200
Huyện ủy7201
Hội đồng nhân dân7202
Ủy ban nhân dân7203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc7204
TT. Mỹ Lộc7206
X. Mỹ Thắng7207
X. Mỹ Trung7208
X. Mỹ Tân7209
X. Mỹ Phúc7210
X. Mỹ Hưng7211
X. Mỹ Thuận7212
X. Mỹ Thịnh7213
X. Mỹ Thành7214
X. Mỹ Hà7215
X. Mỹ Tiến7216
BCP. Mỹ Lộc7225
BC. Mỹ Thắng7226
BC. Chợ Viềng7227
BC. Đặng Xá7228
BC. Cầu Họ7229
HUYỆN VỤ BẢN
BC. Trung tâm huyện Vụ Bản7250
Huyện ủy7251
Hội đồng nhân dân7252
Ủy ban nhân dân7253
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc7254
TT. Gôi7256
X. Tam Thanh7257
X. Liên Minh7258
X. Vĩnh Hào7259
X. Đại Thắng7260
X. Thành Lợi7261
X. Tân Thành7262
X. Liên Bảo7263
X. Quang Trung7264
X. Đại An7265
X. Hợp Hưng7266
X. Trung Thành7267
X. Hiển Khánh7268
X. Minh Thuận7269
X. Tân Khánh7270
X. Cộng Hòa7271
X. Minh Tân7272
X. Kim Thái7273
BCP. Vụ Bản7280
BC. Trình Xuyên7281
BC. Chợ Dần7282
BC. Chợ Lời7283
HUYỆN Ý YÊN
BC. Trung tâm huyện Ý Yên7300
Huyện ủy7301
Hội đồng nhân dân7302
Ủy ban nhân dân7303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc7304
TT. Lâm7306
X. Yên Dương7307
X. Yên Mỹ7308
X. Yên Minh7309
X. Yên Bình7310
X. Yên Lợi7311
X. Yên Tân7312
X. Yên Nghĩa7313
X. Yên Trung7314
X. Yên Thành7315
X. Yên Thọ7316
X. Yên Phương7317
X. Yên Chính7318
X. Yên Phú7319
X. Yên Hưng7320
X. Yên Khánh7321
X. Yên Phong7322
X. Yên Quang7323
X. Yên Hồng7324
X. Yên Tiến7325
X. Yên Bằng7326
X. Yên Khang7327
X. Yên Đồng7328
X. Yên Trị7329
X. Yên Nhân7330
X. Yên Cường7331
X. Yên Lộc7332
X. Yên Phúc7333
X. Yên Thắng7334
X. Yên Ninh7335
X. Yên Lương7336
X. Yên Xá7337
BCP. Ý Yên7350
BC. Chợ Bo7351
BC. Cát Đằng7352
BC. Yên Bằng7353
BC. Đống Cao7354
BC. Yên Cường7355
BC. Yên Thắng7356
HUYỆN NGHĨA HƯNG
BC. Trung tâm huyện Nghĩa Hưng7400
Huyện ủy7401
Hội đồng nhân dân7402
Ủy ban nhân dân7403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc7404
TT. Liễu Đề7406
X. Nghĩa Thái7407
X. Nghĩa Đồng7408
X. Nghĩa Thịnh7409
X. Nghĩa Minh7410
X. Hoàng Nam7411
X. Nghĩa Châu7412
X. Nghĩa Trung7413
X. Nghĩa Sơn7414
X. Nghĩa Lạc7415
X. Nghĩa Phú7416
TT. Quỹ Nhất7417
X. Nghĩa Hùng7418
X. Nghĩa Hải7419
X. Nam Điền7420
TT. Rạng Đông7421
X. Nghĩa Phúc7422
X. Nghĩa Lâm7423
X. Nghĩa Lợi7424
X. Nghĩa Thắng7425
X. Nghĩa Thành7426
X. Nghĩa Tân7427
X. Nghĩa Bình7428
X. Nghĩa Phong7429
X. Nghĩa Hồng7430
BCP. Nghĩa Hưng7450
BC. Hải Lạng7451
BC. Quỹ Nhất7452
BC. Rạng Đông7453
BC. Giáo Lạc7454
BC. Giáo Phòng7455
HUYỆN NAM TRỰC
BC. Trung tâm huyện Nam Trực7500
Huyện ủy7501
Hội đồng nhân dân7502
Ủy ban nhân dân7503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc7504
TT. Nam Giang7506
X. Nam Hùng7507
X. Nam Hoa7508
X. Nam Hồng7509
X. Tân Thịnh7510
X. Nam Thắng7511
X. Điền Xá7512
X. Nam Mỹ7513
X. Nam Toàn7514
X. Hồng Quang7515
X. Nghĩa An7516
X. Nam Cường7517
X. Nam Dương7518
X. Bình Minh7519
X. Nam Tiến7520
X. Đồng Sơn7521
X. Nam Thái7522
X. Nam Hải7523
X. Nam Lợi7524
X. Nam Thanh7525
BCP. Nam Trực7550
BC. Chợ Yên7551
BC. Nam Xá7552
BC. Cầu Vòi7553
BC. Cổ Giả7554
HUYỆN TRỰC NINH
BC. Trung tâm huyện Trực Ninh7600
Huyện ủy7601
Hội đồng nhân dân7602
Ủy ban nhân dân7603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc7604
TT. Cổ Lễ7606
X. Trung Đông7607
X. Trực Tuấn7608
X. Trực Đạo7609
X. Trực Thanh7610
X. Trực Nội7611
X. Trực Hưng7612
X. Trực Mỹ7613
X. Trực Khang7614
X. Trực Thuận7615
X. Trực Hùng7616
X. Trực Phú7617
X. Trực Cường7618
X. Trực Thái7619
X. Trực Thắng7620
X. Trực Đại7621
TT. Cát Thành7622
X. Việt Hùng7623
X. Liêm Hải7624
X. Phương Định7625
X. Trực Chính7626
BCP. Trực Ninh7650
BC. Chợ Đền7651
BC. Ninh Cường7652
BC. Trực Thái7653
BC. Trực Cát7654
BC. Liêm Hải7655
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
BC. Trung tâm huyện Xuân Trường7700
Huyện ủy7701
Hội đồng nhân dân7702
Ủy ban nhân dân7703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc7704
TT. Xuân Trường7706
X. Xuân Tiến7707
X. Xuân Kiên7708
X. Xuân Ninh7709
X. Xuân Hòa7710
X. Xuân Vinh7711
X. Xuân Trung7712
X. Xuân Phương7713
X. Thọ Nghiệp7714
X. Xuân Phú7715
X. Xuân Đài7716
X. Xuân Tân7717
X. Xuân Thành7718
X. Xuân Châu7719
X. Xuân Thượng7720
X. Xuân Hồng7721
X. Xuân Ngọc7722
X. Xuân Thủy7723
X. Xuân Bắc7724
X. Xuân Phong7725
BCP. Xuân Trường7750
BC. Xuân Tiến7751
BC. Lạc Quần7752
BC. Xuân Đài7753
BC. Hành Thiện7754
BC. Xuân Bắc7755
HUYỆN GIAO THỦY
BC. Trung tâm huyện Giao Thủy7800
Huyện ủy7801
Hội đồng nhân dân7802
Ủy ban nhân dân7803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc7804
TT. Ngô Đồng7806
X. Hoành Sơn7807
X. Giao Nhân7808
X. Giao Tiến7809
X. Giao Châu7810
X. Giao Yến7811
X. Giao Tân7812
X. Giao Thịnh7813
TT. Quất Lâm7814
X. Giao Phong7815
X. Bạch Long7816
X. Giao Long7817
X. Giao Hải7818
X. Giao Hà7819
X. Giao Xuân7820
X. Giao Lạc7821
X. Giao An7822
X. Giao Thiện7823
X. Giao Hương7824
X. Giao Thanh7825
X. Hồng Thuận7826
X. Bình Hòa7827
BCP. Giao Thủy7850
BC. Hoành Nha7851
BC. Giao Yến7852
BC. Giao Lâm7853
BC. Giao Phong7854
BC. Giao Thanh7855
BC. Đại Đồng7856
HUYỆN HẢI HẬU
BC. Trung tâm huyện Hải Hậu7900
Huyện ủy7901
Hội đồng nhân dân7902
Ủy ban nhân dân7903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc7904
TT.Yên Định7906
X. Hải Thanh7907
X. Hải Hà7908
X. Hải Phúc7909
X. Hải Nam7910
X. Hải Vân7911
X. Hải Hưng7912
X. Hải Bắc7913
X. Hải Trung7914
X. Hải Anh7915
X. Hải Minh7916
X. Hải Đường7917
X. Hải Phong7918
X. Hải Toàn7919
X. Hải An7920
X. Hải Giang7921
X. Hải Ninh7922
X. Hải Châu7923
TT.Thịnh Long7924
X. Hải Triều7925
X. Hải Hòa7926
X. Hải Phú7927
X. Hải Cường7928
X. Hải Xuân7929
X. Hải Chính7930
TT.Cồn7931
X. Hải Sơn7932
X. Hải Tân7933
X. Hải Tây7934
X. Hải Lý7935
X. Hải Đông7936
X. Hải Quang7937
X. Hải Lộc7938
X. Hải Phương7939
X. Hải Long7940
BCP. Hải Hậu7950
BC. Hải Hà7951
BC. Hải Hùng7952
BC. Thượng Trại7953
BC. Hải Thịnh7954
BC. Chợ Cồn7955