Cập nhật mã bưu điện Bắc Ninh mới nhất 2021

Mã bưu điện Bắc Ninh

Danh sách mã bưu điện Bắc Ninh cập nhật đầy đủ và chính xác bao gồm: Thành phố, Thị xã, Huyện. Bạn sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F tìm theo tên địa chỉ tương ứng Zipcode.

Tỉnh / Thành phốMã bưu chính / Zipcode
Mã bưu điện Bắc Ninh16000
Quận / HuyệnMã bưu chính / Zipcode
Huyện Gia Bình16700
Huyện Lương Tài16600
Huyện Quế Võ16800
Huyện Thuận Thành16500
Huyện Tiên Du16400
Huyện Yên Phong16200
Thành phố Bắc Ninh16100
Thị xã Từ Sơn16300
Cơ quan gán mãMã bưu chính / Zipcode
BC. Trung tâm tỉnh Bắc Ninh16000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy16001
Ban Tổ chức tỉnh ủy16002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy16003
Ban Dân vận tỉnh ủy16004
Ban Nội chính tỉnh ủy16005
Đảng ủy khối cơ quan16009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy16010
Đảng ủy khối doanh nghiệp16011
Báo Bắc Ninh16016
Hội đồng nhân dân16021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội16030
Tòa án nhân dân tỉnh16035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh16036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân16040
Sở Công Thương16041
Sở Kế hoạch và Đầu tư16042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội16043
Sở Ngoại vụ16044
Sở Tài chính16045
Sở Thông tin và Truyền thông16046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch16047
Công an tỉnh16049
Sở Nội vụ16051
Sở Tư pháp16052
Sở Giáo dục và Đào tạo16053
Sở Giao thông vận tải16054
Sở Khoa học và Công nghệ16055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn16056
Sở Tài nguyên và Môi trường16057
Sở Xây dựng16058
Sở Y tế16060
Bộ chỉ huy Quân sự16061
Ban Dân tộc16062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh16063
Thanh tra tỉnh16064
Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ16065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam16066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh16067
Bảo hiểm xã hội tỉnh16070
Cục Thuế16078
Cục Hải quan16079
Cục Thống kê16080
Kho bạc Nhà nước tỉnh16081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật16085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị16086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật16087
Liên đoàn Lao động tỉnh16088
Hội Nông dân tỉnh16089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh16090
Tỉnh đoàn16091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh16092
Hội Cựu chiến binh tỉnh16093
THÀNH PHỐ BẮC NINH
BC. Trung tâm thành phố Bắc Ninh16100
Thành ủy16101
Hội đồng nhân dân16102
Ủy ban nhân dân16103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc16104
P. Suối Hoa16106
P. Tiền An16107
X. Kim Chân16108
P. Thị Cầu16109
P. Đáp Cầu16110
P. Vũ Ninh16111
X. Hòa Long16112
P. Vạn An16113
P. Kinh Bắc16114
P. Vệ An16115
P. Khúc Xuyên16116
P. Phong Khê16117
P. Võ Cường16118
P. Khắc Niệm16119
P. Hạp Lĩnh16120
X. Nam Sơn16121
P. Vân Dương16122
P. Đại Phúc16123
P. Ninh Xá16124
BCP. Bắc Ninh16150
BC. Lý Thái Tổ16151
BC. Đáp Cầu16152
BC. Vạn An16153
BC. Chợ Và16154
BC. HCC Bắc Ninh16198
BC. Hệ 1 Bắc Ninh16199
HUYỆN YÊN PHONG
BC. Trung tâm huyện Yên Phong16200
Huyện ủy16201
Hội đồng nhân dân16202
Ủy ban nhân dân16203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc16204
TT. Chờ16206
X. Trung Nghĩa16207
X. Long Châu16208
X. Đông Phong16209
X. Thụy Hòa16210
X. Tam Đa16211
X. Dũng Liệt16212
X. Yên Trung16213
X. Đông Tiến16214
X. Tam Giang16215
X. Hòa Tiến16216
X. Yên Phụ16217
X. Văn Môn16218
X. Đông Thọ16219
BCP. Yên Phong16250
BC. KCN Yên Phong16251
THỊ XÃ TỪ SƠN
BC. Trung tâm thị xã Từ Sơn16300
Thị ủy16301
Hội đồng nhân dân16302
Ủy ban nhân dân16303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc16304
P. Đông Ngàn16306
P. Đồng Nguyên16307
X. Tương Giang16308
X. Tam Sơn16309
X. Hương Mạc16310
P. Đồng Kỵ16311
X. Phù Khê16312
P. Châu Khê16313
P. Trang Hạ16314
P. Đình Bảng16315
X. Phù Chẩn16316
P. Tân Hồng16317
BCP. Từ Sơn16350
BC. Trần Phú16351
BC. Đình Bảng16352
BC. KCN VSIP Từ Sơn16353
BC. KHL Tiên Sơn16354
HUYỆN TIÊN DU
BC. Trung tâm huyện Tiên Du16400
Huyện ủy16401
Hội đồng nhân dân16402
Ủy ban nhân dân16403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc16404
TT. Lim16406
X. Phú Lâm16407
X. Nội Duệ16408
X. Hoàn Sơn16409
X. Đại Đồng16410
X. Tri Phương16411
X. Cảnh Hưng16412
X. Phật Tích16413
X. Minh Đạo16414
X. Việt Đoàn16415
X. Tân Chi16416
X. Lạc Vệ16417
X. Hiên Vân16418
X. Liên Bão16419
BCP. Tiên Du16450
BC. KCN Tiên Sơn16451
BC. KCN Đại Đồng16452
BC. Chợ Sơn16453
HUYỆN THUẬN THÀNH
BC. Trung tâm huyện Thuận Thành16500
Huyện ủy16501
Hội đồng nhân dân16502
Ủy ban nhân dân16503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc16504
TT. Hồ16506
X. Song Hồ16507
X. Đại Đồng Thành16508
X. Đình Tổ16509
X. Trí Quả16510
X. Thanh Khương16511
X. Hà Mãn16512
X. Xuân Lâm16513
X. Song Liễu16514
X. Ngũ Thái16515
X. Nguyệt Đức16516
X. Gia Đông16517
X. Ninh Xá16518
X. Nghĩa Đạo16519
X. Trạm Lộ16520
X. An Bình16521
X. Mão Điền16522
X. Hoài Thượng16523
BCP. Thuận Thành16550
BC. Phố Hồ16551
BC. Chợ Dâu16552
BC. Trạm Lộ16553
HUYỆN LƯƠNG TÀI
BC. Trung tâm huyện Lương Tài16600
Huyện ủy16601
Hội đồng nhân dân16602
Ủy ban nhân dân16603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc16604
TT. Thứa16606
X. Trung Chính16607
X. Trừng Xá16608
X. Minh Tân16609
X. Lai Hạ16610
X. Trung Kênh16611
X. An Thịnh16612
X. Mỹ Hương16613
X. Phú Hòa16614
X. Tân Lãng16615
X. Quảng Phú16616
X. Bình Định16617
X. Lâm Thao16618
X. Phú Lương16619
BCP. Lương Tài16650
BC. Kênh Vàng16651
HUYỆN GIA BÌNH
BC. Trung tâm huyện Gia Bình16700
Huyện ủy16701
Hội đồng nhân dân16702
Ủy ban nhân dân16703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc16704
TT. Gia Bình16706
X. Xuân Lai16707
X. Nhân Thắng16708
X. Bình Dương16709
X. Cao Đức16710
X. Vạn Ninh16711
X. Thái Bảo16712
X. Đại Lai16713
X. Song Giang16714
X. Giang Sơn16715
X. Lãng Ngâm16716
X. Đông Cứu16717
X. Đại Bái16718
X. Quỳnh Phú16719
BCP. Gia Bình16750
BC. Chợ Ngụ16751
BC. Chợ Núi16752
HUYỆN QUẾ VÕ
BC. Trung tâm huyện Quế Võ16800
Huyện ủy16801
Hội đồng nhân dân16802
Ủy ban nhân dân16803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc16804
TT. Phố Mới16806
X. Việt Hùng16807
X. Phù Lương16808
X. Quế Tân16809
X. Bằng An16810
X. Nhân Hòa16811
X. Việt Thống16812
X. Đại Xuân16813
X. Phương Liễu16814
X. Phượng Mao16815
X. Mộ Đạo16816
X. Yên Giả16817
X. Hán Quảng16818
X. Chi Lăng16819
X. Bồng Lai16820
X. Cách Bi16821
X. Đào Viên16822
X. Ngọc Xá16823
X. Châu Phong16824
X. Đức Long16825
X. Phù Lãng16826
BCP. Quế Võ16850
BC. Nội Doi16851
BC. KCN Quế Võ16852
BC. Đông Du16853
BC. Châu Cầu16854