Lương nhân viên Nhân sự bao nhiêu?

Lương nhân viên Nhân Sự, nhân viên tuyển dụng

Tại các doanh nghiệp hiện nay nhân viên Nhân sự, nhân viên tuyển dụng đóng vai trò góp phần quản lý nhân viên, tuyển dụng nhân sự từ cấp nhân viên đến quản lý cao cấp, quản lý giờ giấc làm việc, chấm công và chính sách đãi ngộ nhân viên, đăng ký đóng bảo hiểm, đánh giá xếp loại nhân viên, tham vấn lãnh đạo cấp cao về chiến lược nhân sự.

lương nhân viên tuyển dụng

Lương nhân viên Nhân sự, nhân viên tuyển dụng tại các Doanh nghiệp ở thị trường lao động Việt Nam thông thường thực lãnh như sau:

Đối với nhân viên nhân viên Nhân sự, nhân viên tuyển dụng là sinh viên tốt nghiệp tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thì:

  • Mức lương dao động: 4.000.000 VNĐ/tháng – 6.300.000 VNĐ/tháng tùy thuộc ngành nghề hoạt động tại doanh nghiệp trong nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

Đối với nhân viên Nhân sự, nhân viên tuyển dụng đã có từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm thì:

  • Mức lương dao động: 6.300.000 VNĐ/tháng – 20.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc ngành nghề hoạt động tại doanh nghiệp trong nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

Đối với nhân viên Nhân sự, nhân viên tuyển dụng đã có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên thì:

  • Mức lương có thể đạt từ 20.000.000 VNĐ/tháng trở lên tùy thuộc ngành nghề hoạt động tại doanh nghiệp trong nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

Lưu ý:

  • Tùy thuộc vào ngành nghề Kinh doanh tại các Doanh nghiệp sẽ đặt mức lương khác nhau.
  • Bài viết tham khảo số liệu từ nguồn: vietnamsalary.careerbuilder.vn