Lương nhân viên Kinh Doanh Sale bao nhiêu?

Lương nhân viên Kinh Doanh Sale

Tại các doanh nghiệp hiện nay nhân viên kinh doanh đóng vai trò góp phần tăng doanh số bán hàng. Họ là lực lượng tiếp cận và là cầu nối giữa khách hàng doanh nghiệp.

lương nhân viên kinh doanh, lương nhân viên sale

Lương nhân viên Kinh Doanh hay nhân viên Sale, nhân viên bán hàng tại các Doanh nghiệp ở thị trường lao động Việt Nam thông thường thực lãnh như sau:

Đối với nhân viên Kinh Doanh là sinh viên tốt nghiệp tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thì:

  • Mức lương dao động: 3.000.000 VNĐ/tháng – 6.900.000 VNĐ/tháng đã bao gồm doanh số hoặc cộng thêm doanh số Bán hàng khác.

Đối với nhân viên Kinh Doanh đã có từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm thì:

  • Mức lương dao động: 6.900.000 VNĐ/tháng – 9.900.000 VNĐ/tháng đã bao gồm doanh số hoặc cộng thêm doanh số Bán hàng khác.

Đối với nhân viên Kinh Doanh đã có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên thì:

  • Mức lương dao động: 13.000.000 VNĐ/tháng – 35.000.000 VNĐ/tháng đã bao gồm doanh số hoặc cộng thêm doanh số Bán hàng khác.

Lưu ý:

  • Tùy thuộc vào ngành nghề Kinh doanh tại các Doanh nghiệp sẽ đặt mức lương cơ bản + doanh số bán hàng khác nhau.
  • Bài viết tham khảo số liệu từ nguồn: vietnamsalary.careerbuilder.vn