Lương lập trình viên bao nhiêu?

Lương lập trình viên

Tại các doanh nghiệp hiện nay lập trình viên đóng vai trò viết các phần mềm ứng dụng trên thiết bị máy tính hoặc trên các thiết bị thông minh, lập trình website thương hiệu, lập trình website bán hàng. Họ là lực lượng đi đầu tiếp cận công nghệ thông tin, tối ưu quy trình làm việc bằng phương pháp công nghệ tại các phòng ban, giảm chi phí vận hành bằng thủ công và góp phần tăng doanh số bán hàng ở mặt trận thương mại điện tử.

lương lập trình viên

Lương lập trình viên tại các Doanh nghiệp thị trường lao động Việt Nam thông thường thực lãnh như sau:

Đối với lập trình viên là sinh viên tốt nghiệp tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thì:

  • Mức lương dao động: 4.000.000 VNĐ/tháng

Đối với lập trình viên đã có từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm thì:

  • Mức lương dao động: 8.200.000 VNĐ/tháng – 11.500.000 VNĐ/tháng

Đối với lập trình viên đã có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên

  • Mức lương dao động: 14.700.000 VNĐ/tháng – 40.000.000 VNĐ/tháng

Lưu ý:

  • Tùy thuộc vào ngành nghề Kinh doanh tại các Doanh nghiệp sẽ đặt mức lương lập trình viên khác nhau.
  • Bài viết tham khảo số liệu từ nguồn: vietnamsalary.careerbuilder.vn