Kĩ sư và kĩ thuật viên lâm nghiệp là gì? Ví dụ về các trường có đào tạo nghề kĩ sư và kĩ thuật viên lâm nghiệp

Kĩ sư và kĩ thuật viên lâm nghiệp là gì?

Kĩ sư và kĩ thuật viên lâm nghiệp cung cấp hỗ trợ kĩ thuật, tư vấn về các vấn đề và các phương thức lâm nghiệp.

Kỹ sư và kỹ thuật viên lâm nghiệp

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

 • Cập nhật các phương thức và kĩ thuật lâm nghiệp.
 • Tư vấn các phương pháp nâng cao chất lượng đầu ra, sản lượng thu hoạch, hiệu quả vận hành hệ thống sản xuất lâm nghiệp, các biện pháp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
 • Đề xuất các phương pháp giải quyết các vấn đề như tình trạng xói mòn đất hay sâu bệnh phá hoại, ….
 • Thu thập số liệu và ước tính số lượng, chi phí nguyên vật liệu, lao động cần thiết trong các dự án.
 • Tổ chức các buổi nói chuyện, thực hành mẫu, và phổ biến tài liệu nhằm nâng cao nhận thức và chuyển giao kĩ thuật.
 • Áp dụng kiến thức khoa họcvà thực tiễn để phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

Năng lực thiết yếu: Năng lực phân tích – logic.

Năng lực bổ sung: Năng lực thể chất – cơ khí.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

Đối với tốt nghiệp THCS hoặc tương đương:

 • Theo học TC chuyên ngành liên quan.
 • Có thể học tiếp lên CĐ, ĐH và sau ĐH.

Đối với tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:

Lựa chọn 1:

 • Theo học TC chuyên ngành liên quan.
 • Có thể học tiếp lên CĐ, ĐH và sau ĐH.

Lựa chọn 2:

 • Theo học CĐ chuyên ngành liên quan.
 • Có thể học tiếp lên ĐH và sau ĐH.

Lựa chọn 3:

 • Theo học ĐH chuyên ngành liên quan (cột bên).
 • Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

 • Lâm nghiệp.
 • Lâm nghiệp và đô thị.
 • Lâm sinh.
 • Quản lí tà nguyên rừng.
 • Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.
 • Công nghệ chế biến lâm sản.
 • Thương mại lâm nghiệp.
 • Kinh tế học lâm nghiệp.
 • Quản lí rừng.
 • Lâm nghiệp xã hội.
 • Khoa học bảo tồn thiên nhiên hoang dã.
 • Khoa học và kĩ thuật gỗ.

Ví dụ về nơi làm việc:

 • Làm việc cho cơ quan kiểm lâm và bảo tồn rừng.
 • Làm việc cho các dự án về môi trường của các tổ chức phi lợi nhuận (ví dụ: Tổ chức Hoà bình xanh).
 • Làm việc cho các cơ quan quốc tế về phát triển, môi trường.

Ví dụ các trường có đào tạo trong nước:

 • ĐH Lâm nghiệp.
 • ĐH Thái Nguyên – ĐH Nông Lâm.
 • CĐ Nông lâm Đông Bắc.
 • CĐ Lai Châu.
 • ĐH Huế – ĐH Nông Lâm Huế.
 • ĐH Tây nguyên.
 • CĐN Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ.
 • ĐH Nông Lâm TpHCM.
 • CĐN Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ.