Kĩ sư thủy sản là gì? ví dụ về con đường học tập nghề kỹ sư thủy sản

Kỹ sư thủy sản là gì?

Kĩ sư thủy sản chuyên về nuôi trồng, đánh bắt các loài cá và thủy sản khác. Họ có thể làm việc về thủy sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn.

Kỹ sư thủy sản

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

 • Tìm hiểu về quá trình sinh sản và đời sống của các sinh vật sống dưới nước (ví dụ nuôi cá, sò, trai ngọc).
 • Tìm hiểu các bệnh có ảnh hưởng đến sự sống của các sinh vật dưới nước.
 • Nuôi trồng các thuỷ sinh vật phục vụ cho tiêu dùng của con người.
 • Sử dụng các công cụ đặc biệt để đo oxy, hàm lượng muối, độ pH và các đặc điểm khác của nước để hiểu làm thế nào những điều này ảnh hưởng đến các thuỷ sinh vật.
 • Duy trì các nhóm sinh vật (ví dụ như tảo) là thức ăn cho các sinh vật biển.
 • Duy trì hồ sơ chi tiết về nuôihải sản và môi trường sống cũng như vòng đời của các sinh vật được nuôi.
 • Phát triển phương pháp đánh bắt mà không làm suy thoái môi trường.
 • Chế biến thuỷ sản sau thu hoạch.
 • Giảng dạy, tập huấn về nuôi trồng thuỷ, hải sản.
 • Tiến hành nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu.

Năng lực thiết yếu: Năng lực phân tích – logic.

Năng lực bổ sung: Năng lực thể chất – cơ khí.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

Lựa chọn 1:

 • Theo học TC chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản.
 • Có thể học tiếp lên CĐ, ĐH và sau ĐH.

Lựa chọn 2:

 • Theo học CĐ chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản.
 • Có thể học tiếp lên ĐH và sau ĐH.

Lựa chọn 3:

 • Theo học ĐH chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Kĩ thuật khai thác thủy sản, Quản lí nguồn lợi thủy sản.
 • Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

 • Kĩ thuật khai thác thủy sản.
 • Nuôi trồng thủy sản.
 • Bệnh học thủy sản.
 • Quản lí nguồn lợi thủy sản.

Ví dụ về nơi làm việc:

 • Các công ty đánh bắt thuỷ sản.
 • Các tổ chức nghiên cứu và phát triển.
 • Các tổ chức BVMT.

Ví dụ các trường có đào tạo trong nước:

 • TC Công nghệ – Quản trị Kinh doanh Lê Quí Đôn.
 • CĐN Thủy sản Bắc Ninh.
 • HV Nông nghiệp Hà Nội.
 • CĐ An Nhất Vinh- Thanh Hóa.
 • ĐH Nha Trang.
 • TC Thủy sản TpHCM.
 • CĐ Kĩ thuật Công nghệ Vạn Xuân.
 • ĐH Nông Lâm TpHCM.
 • ĐHQG TpHCM – ĐH Quốc tế.