jQuery reload page: Cách làm mới trang bằng jQuery

Sử dụng phương pháp location.reload() JavaScript

Bạn có thể chỉ cần sử dụng phương pháp location.reload() JavaScript để làm mới hoặc tải lại trang. Phương thức này tùy chọn chấp nhận một tham số Boolean true hoặc false.

Nếu tham số true được chỉ định, nó làm cho trang luôn được tải lại từ máy chủ. Tuy nhiên, nếu nó là false(mặc định) hoặc không được chỉ định, trình duyệt có thể tải lại trang từ bộ nhớ cache.

Hãy xem một ví dụ để hiểu cách hoạt động cơ bản của phương pháp này:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Reload the Page Using jQuery</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
      location.reload(true);
    });
  });
</script>
</head>
<body>
  <button type="button">Reload page</button>  
</body> 
</html>

Bạn cũng có thể làm điều tương tự với JavaScript đơn giản. Bạn không cần jQuery cho việc này. Kiểm tra ví dụ sau đây là phiên bản sửa đổi của ví dụ trước.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Refresh the Page with JavaScript</title>
<script>
  function reloadPage(){
    location.reload(true);
  }
</script>
</head>
<body>
  <button type="button" onclick="reloadPage();">Reload page</button>  
</body> 
</html>
Bài viết này có hữu ích không?
Không

Bài viết liên quan

Từ khoá tìm kiếm

Google dịch | Zavi | Photoshop Online | Youtube Vanced | Ccleaner | CCNA | Slidesgo | Minecraft | Zalo | CSDL | Python | API | Wordpress | Drupal | Ruby | AngularJS | Công thức lượng giác | Realtek HD Audio Manager | Giảm dung lượng ảnh | Phần mềm chỉnh sửa video | Software Engineer | Visual Studio Code | Phím tắt Game Euro Truck Simulator 2 | Phần mềm AI | Phần mềm chuyển PDF sang Word | Phần mềm chỉnh sửa Video | Zoom | Backend Developer | PHP | Centos | Sách lập trình Java | CUBET | Cisco Packet Tracer | Teamviewer | Foxit Reader | Quillbot | DLMixcloud | Removebg | SaveFrom | APKPure | Clash of Clans APK | Android Auto APK | Youtube Vanced APK | TapTap APK | APKPure APK

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0