Hướng dẫn khắc phục lỗi Internal Server Error

Internal Server Error

Có một số lý do dẫn đến Internal Server Error. Dưới đây là một số cách bạn có thể làm để giải quyết nó:

Sự cố có thể xảy ra nhất là một tệp .htaccess bị hỏng.

  • Đăng nhập vào thư mục gốc của trang web bằng FTP và đổi tên tệp .htaccess thành .htaccess_old. Hãy thử tải trang web để xem liệu điều này có giải quyết được vấn đề của bạn hay không. Nếu nó hoạt động, hãy truy cập Settings > Permalinks và reset lại permalinks. Thao tác này sẽ tạo một tệp .htaccess mới.
  • Hãy thử hủy kích hoạt tất cả các Plugin trong trang web để xem liệu đó có phải là vấn đề về Plugin hay không. Nếu bạn gặp lỗi, hãy truy cập quản trị WordPress và hủy kích hoạt Plugin của bạn qua FTP bằng cách làm theo các hướng dẫn sau:
  • Chuyển Theme sang Theme mặc định của WordPress (ví dụ: Twenty Seventeen) để loại bỏ mọi vấn đề liên quan đến Theme.
  • Tăng giới hạn Bộ nhớ PHP
  • Hãy thử tải lên lại wp-adminwp-includes các thư mục từ một bản cài đặt mới của WordPress.