Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiViệt Nam có bao nhiêu tỉnh thành?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Việt Nam có 63 tỉnh thành bao gồm 5 thành phố và 58 tỉnh. Trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương là: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ