Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành? - DiziBrand.com

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiViệt Nam có bao nhiêu tỉnh thành?
DiziBrand.comDiziBrand.com Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Việt Nam có 63 tỉnh thành bao gồm 5 thành phố và 58 tỉnh. Trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương là: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0