Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiTác hại của DoS là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Tấn công DoS tước đi người dùng hợp pháp (tức là nhân viên, thành viên hoặc chủ tài khoản) dịch vụ hoặc tài nguyên mà họ mong đợi. Nạn nhân của các cuộc tấn công DoS thường nhắm mục tiêu vào các máy chủ web của các tổ chức nổi tiếng như ngân hàng, thương mại và các công ty truyền thông hoặc các tổ chức chính phủ và thương mại.