Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiQuế ngọc hải sinh năm bao nhiêu?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Quế Ngọc Hải sinh ngày 15 tháng 5 năm 1993.