Phishing Email là gì? - DiziBrand.com

Phishing Email là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiPhishing Email là gì?
DiziBrand.comDiziBrand.com Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Phishing Email là khi những kẻ tấn công gửi các email độc hại được thiết kế để lừa mọi người lừa đảo . Mục đích thường là khiến người dùng tiết lộ thông tin tài chính, thông tin đăng nhập hệ thống hoặc dữ liệu nhạy cảm khác.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0