Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiPhishing Email là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Phishing Email là khi những kẻ tấn công gửi các email độc hại được thiết kế để lừa mọi người lừa đảo . Mục đích thường là khiến người dùng tiết lộ thông tin tài chính, thông tin đăng nhập hệ thống hoặc dữ liệu nhạy cảm khác.