Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiMột inch bằng bao nhiêu cm?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước
1 inch = 2,54 cm