Locky là loại mã độc gì? - DiziBrand.com

Locky là loại mã độc gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiLocky là loại mã độc gì?
DiziBrand.comDiziBrand.com Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Locky là phần mềm độc hại ransomware được phát hành vào năm 2016 được gửi qua email (được cho là hóa đơn yêu cầu thanh toán) cùng với tài liệu Microsoft Word đính kèm có chứa các macro độc hại.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0