Khi nào dùng will và would?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiKhi nào dùng will và would?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 11 tháng trước

Sự khác biệt chính giữa will và would là would có thể được sử dụng ở thì quá khứ nhưng will thì không. Ngoài ra, would thường được sử dụng để chỉ một sự kiện trong tương lai có thể xảy ra trong những điều kiện cụ thể, trong khi will được dùng chung hơn để chỉ các sự kiện trong tương lai.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0