Khi nào dùng might và will?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiKhi nào dùng might và will?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 11 tháng trước

Cả hai động từ phương thức đều được sử dụng để nói về tương lai. Will thể hiện sự chắc chắn về tương lai, trong khi might thể hiện khả năng, theo một cách nào đó thì ngược lại với sự chắc chắn; khả năng có nghĩa là bạn không chắc chắn về điều gì đó.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0