Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiKhi nào dùng can và may?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Can được sử dụng khi ai đó có khả năng làm điều gì đó, hoặc khi bạn được phép làm điều gì đó. Mặt khác, may được sử dụng để thảo luận về khả năng xảy ra hoặc xảy ra trong tương lai. May cũng được sử dụng khi bạn muốn nhận hoặc cho phép làm điều gì đó.