IPS là hệ thống gì? - DiziBrand.com

IPS là hệ thống gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiIPS là hệ thống gì?
DiziBrand.comDiziBrand.com Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) là một công cụ bảo mật mạng (có thể là thiết bị phần cứng hoặc phần mềm) liên tục giám sát mạng để tìm hoạt động độc hại và thực hiện hành động để ngăn chặn, bao gồm báo cáo, chặn hoặc loại bỏ nó khi nó xảy ra. .

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0