Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiHow many teaspoons in a tablespoon?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

1 tablespoon = 3 teaspoons