Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiHow many ounces in a pound?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

1 pound = 16 ounces