Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiHow many ounces in a cup?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

1 cup = 8 fluid ounces