Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiHow many milliliters in a quart?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

1 quart = .95 liter