Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiHow many milliliters in a cup?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

1 cup = 237 milliliters