Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiHow many cups in a quart?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

1 quart = 2 pints = 4 cups = 32 fluid ounces