Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiHow many cups in a pint?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

1 pint = 2 cups = 16 fluid ounces