Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiChi phí thành lập công ty TNHH hiện nay bao nhiêu?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Chi phí thành lập công ty bao gồm: Chi phí nộp hồ sơ:100.000 đ; phí công bố thông tin công ty: 300.000đ; phí mua chữ ký số (gói 1 năm): 1.530.000đ; phí khắc dấu tròn công ty: 450.000đ; chi phí mua hóa đơn điện tử và phát hành hóa đơn: 850.000 đ;…