Cần bao nhiêu protein mỗi ngày? - DiziBrand.com

Cần bao nhiêu protein mỗi ngày?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiCần bao nhiêu protein mỗi ngày?
DiziBrand.comDiziBrand.com Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Một người trưởng thành ít vận động nên tiêu thụ 0,8 gam protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Điều đó có nghĩa là đàn ông trung bình ít vận động nên ăn khoảng 56 gam protein mỗi ngày và phụ nữ trung bình nên ăn khoảng 46 gam.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0