Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBuôn bán song phương hay thương mại đa phương (bilateral trade) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khái niệm được dùng để chỉ hoạt động buôn bán giữa hai nước. Buôn bán song phương là bộ phận của buôn bán đa phương.