Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBuôn bán đa phương hay thương mại đa phương (multilateral trade) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khái niệm này thường được dùng để chỉ các hoạt động thương mại quốc tế trong đó tất cả các nước liên quan đều tham gia vào xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ.