Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBùng nổ kinh tế (boot) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khái niệm dùng để chỉ thời kỳ gia tăng mạnh mẽ của hoạt động kinh tế, mặc dù sản lượng mà nền kinh tế sản xuất ra dã vượt quá sản lượng tiềm năng. Trong thời kỳ này, ban đầu sản lượng tăng với tốc độ cao hơn xu thế phát triển của chu kỳ kinh doanh (gọi là thời kỳ sôi động), nhưng sau đó tốc độ tăng của nó chậm lại và sau khi đạt tới đỉnh của chu kỳ, nền kinh tế chuyển sang giai đoạn suy giảm. Hoạt động nổi bật trong thời kỳ này là đầu cơ (tích luỹ hàng tồn kho dưới dạng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm với hy vọng bán được giá cao trong tương lai). Ngược với thời kỳ bùng nổ là thời kỳ đình trệ, khủng hoảng (khi nền kinh tế chạm đáy của chu kỳ kinh doanh).