Bình phương nhỏ nhất (least squares) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBình phương nhỏ nhất (least squares) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Khái niệm chung để chỉ một nhóm các phương pháp kinh tế lượng phục vụ cho việc Ước lượng tham số trong phương trình hồi quy. Nói chung, mục đích của phương pháp bình phương nhỏ nhất là tối thiểu hoá tống bình phương của các khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa số liệu thu thập được và đường hội quy.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0