Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiểu thức xáo trộn (disturbance term) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 1 năm trước

Biểu thức biểu thị phần sai số, phần dư trong phương trình hồi quy (còn gọi là biểu thức xáo trộn ngẫu nhiên).