Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiểu đồ tương quan (scatter diagrant) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Hình thức biểu diễn các cặp giá trị của biến độc lập và biến phụ thuộc bằng hình ảnh. Để làm cho những số liệu này có ý nghĩa, người ta phải vẽ một đường thích hợp di qua các điểm biểu thị mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.