Biểu đồ tương quan (scatter diagrant) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiểu đồ tương quan (scatter diagrant) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Hình thức biểu diễn các cặp giá trị của biến độc lập và biến phụ thuộc bằng hình ảnh. Để làm cho những số liệu này có ý nghĩa, người ta phải vẽ một đường thích hợp di qua các điểm biểu thị mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0