Biểu đồ tương quan (scatter diagrant) là gì? - DiziBrand.com

Biểu đồ tương quan (scatter diagrant) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiểu đồ tương quan (scatter diagrant) là gì?
DiziBrand.comDiziBrand.com Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Hình thức biểu diễn các cặp giá trị của biến độc lập và biến phụ thuộc bằng hình ảnh. Để làm cho những số liệu này có ý nghĩa, người ta phải vẽ một đường thích hợp di qua các điểm biểu thị mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0